Setarea unei politici pentru autentificare/parole

Puteți să setați o politică privind blocarea (starea când utilizatorii nu se pot conecta temporar la aparat) și operarea/introducerea parolelor.

Setarea unei politici de blocare

Puteți să setați o politică pentru împiedicarea temporară a conectării unui utilizator, dacă acesta nu reușește să se autentifice. Totuși, această politică nu se aplică în cazul autentificărilor care utilizează informații precum ID-urile de departamente și codurile PIN.
1
Porniți Remote UI (IU la distanță). Pornirea Remote UI (IU la distanță)
2
Faceți clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul Remote UI (IU la distanță)
3
Faceți clic pe [Security Settings]  [Authentication/Password Settings].
4
Faceți clic pe [Edit] în [Authentication Function Settings].
5
Selectați [Enable Lockout] și configurați setările detaliate.
[Lockout Threshold]
Setați numărul de conectări nereușite pentru blocare. Utilizatorul nu se mai poate conecta când s-a atins numărul setat.
[Lockout Period]
Setați timpul după care se anulează blocarea.
Când se efectuează conectarea la aparat dintr-un sistem de operare precum Windows sau dintr-o aplicație care utilizează FTP, IPP sau SNMPv3, blocarea poate surveni înainte de numărul setat.
6
Faceți clic pe [OK].
Importul pe loturi/exportul pe loturi
Această setare poate fi importată/exportată cu modelele care acceptă importul pe loturi al acestei setări. Importul/exportul setărilor
Această setare este inclusă în [Settings/Registration Basic Information] când se face exportul pe loturi. Importul/exportul tuturor setărilor

Setarea unei politici pentru parole

1
Porniți Remote UI (IU la distanță). Pornirea Remote UI (IU la distanță)
2
Faceți clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul Remote UI (IU la distanță)
3
Faceți clic pe [Security Settings]  [Authentication/Password Settings].
4
Faceți clic pe [Edit] în [Password Settings].
5
Setați politica de operare a parolelor și politica de autentificare a utilizatorilor.
[Prohibit Caching of Authentication Password for Access to External Servers]
Selectați această casetă pentru a preveni salvarea în cache a parolelor introduse în timpul procesului de conectare.
[Display Warning When Default Password Is in Use]
Selectați această casetă pentru a afișa ecranul pentru modificarea parolei când Administratorul se conectează la aparat utilizând numele de utilizator și parola implicite.
Dacă parola a expirat, apare ecranul pentru modificarea parolei, indiferent de această setare.
[Allow Use of Default Password for Remote Access]
Selectați această casetă pentru ca parola implicită să fie utilizată pentru conectarea din Remote UI (IU la distanță).
[Set Minimum Number of Characters for Password]
Puteți seta numărul minim de caractere necesar la înregistrarea unei parole pentru a preveni simplificarea parolelor. Când este setată o lungime de parolă, un utilizator nu poate fi înregistrat cu o parolă necompletată.
[Set Password Validity Period]
Pentru a solicita utilizatorilor să își schimbe parola periodic, selectați această casetă și specificați o perioadă în [Validity Period].
[Prohibit Use of 3 or More Identical Consecutive Characters]
Selectați această casetă pentru a restricționa parolele astfel încât același caracter să nu poată fi utilizat consecutiv de trei sau mai multe ori.
[Force Use of at Least 1 Uppercase Character]
Selectați această casetă pentru a restricționa parolele astfel încât să poată fi înregistrate doar parole care includ cel puțin o majusculă.
[Force Use of at Least 1 Lowercase Character]
Selectați această casetă pentru a restricționa parolele astfel încât să poată fi înregistrate doar parole care includ cel puțin o minusculă.
[Force Use of at Least 1 Digit]
Selectați această casetă pentru a restricționa parolele astfel încât să poată fi înregistrate doar parole care includ cel puțin un număr.
[Force Use of at Least 1 Symbol]
Selectați această casetă pentru a restricționa parolele astfel încât să poată fi înregistrate doar parole care includ cel puțin un simbol.
6
Faceți clic pe [OK].
Setările de la până la nu se aplică la gestionarea ID-urilor de departamente și la coduri PIN. Acestea sunt valabile pentru parolele care sunt înregistrate/editate după ce sunt setate restricțiile. Când o parolă care este deja înregistrată depășește restricțiile pentru aceste setări, se afișează un ecran care solicită schimbarea parolei atunci când se efectuează autentificarea utilizatorului.
Importul pe loturi/exportul pe loturi
Această setare poate fi importată/exportată cu modelele care acceptă importul pe loturi al acestei setări. Importul/exportul setărilor
Această setare este inclusă în [Settings/Registration Basic Information] când se face exportul pe loturi. Importul/exportul tuturor setărilor
A15F-05H