Configurarea setărilor pentru Gestionare ID-uri departamente

Puteți organiza și gestiona utilizatorii din grupuri pe baza ID-ului departamentului. Urmați procedura de mai jos pentru a configura funcția Gestionare ID-uri departamente și a configura aparatul astfel încât să numere paginile utilizate pentru imprimare.
Asigurați-vă că au fost setate ID-urile de departamente pentru utilizatorii înregistrați în aparat. Înregistrarea informațiilor utilizatorului în dispozitivul local
Funcția Gestionare ID-uri departamente este valabilă numai pentru utilizatorii înregistrați pe dispozitivul local.
Dacă vă conectați ca utilizator cu privilegii de administrator, un ID și un PIN de manager de sistem sunt alocate automat și gestionate ca ID de departament.
Pentru informații despre numărul de ID-uri de departamente pe care le puteți înregistra, consultați Funcții de administrare.

Activarea gestionării ID-ului de departament

1
Porniți Remote UI (IU la distanță). Pornirea Remote UI (IU la distanță)
2
Faceți clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul Remote UI (IU la distanță)
3
Faceți clic pe [User Management]  [Department ID Management].
4
Faceți clic pe [Edit].
5
Selectați [Enable Department ID Management].
6
Faceți clic pe [OK].

Înregistrarea ID-urilor și a PIN-urilor de departamente

1
Porniți Remote UI (IU la distanță). Pornirea Remote UI (IU la distanță)
2
Faceți clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul Remote UI (IU la distanță)
3
Faceți clic pe [User Management]  [Department ID Management].
4
Faceți clic pe [Register New Department].
Pentru a edita setările ID-urilor de departamente
Faceți clic pe ID-ul de departament de editat pentru a afișa ecranul de editare.
Pentru a șterge setările ID-urilor de departamente
Faceți clic pe [Delete] pentru ID-ul de departament de șters [OK].
5
Introduceți informațiile necesare, apoi faceți clic pe [OK].

[Department ID]
Introduceți un număr de 7 cifre sau mai puțin pentru ID-ul departamentului.
[PIN]
Introduceți PIN-ul (maxim șapte cifre). Introduceți PIN-ul din nou la [Confirm]. Dacă nu doriți să setați un PIN, lăsați-l necompletat.
[Page Limit]
Puteți să restricționați numărul de pagini pe care le poate imprima un departament înregistrat. Selectați tipurile țintă și introduceți totalurile de pagini.
Nu puteți să înregistrați un ID departament sau un PIN care conține doar zerouri, precum „00” sau „0000000”.
Chiar dacă introduceți mai puțin de șapte cifre, se adaugă zerouri la începutul numărului și este stabilit un număr de șapte cifre.
De asemenea, puteți face din introducerea a șapte cifre o cerință pentru ID-urile și PIN-urile departamentelor. Pentru mai multe informații, contactați dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service.
Aparatul se oprește din imprimat dacă se atinge oricare din limitele de pagini color sau alb-negru în timpul imprimării unui document care conține atât zone color, cât și zone alb-negru.
Pentru a verifica numerele de pagini
Dacă doriți să verificați numărul total de pagini utilizate de fiecare ID de departament pentru imprimare, bifați [Department ID Page Totals] pe ecranul afișat la pasul 4. Numărul de pagini nu include paginile goale sau imprimările de probă utilizate pentru verificarea unor elemente precum reglarea gradației.
Conectarea utilizând un ID de departament și un PIN
Prin înregistrarea unui utilizator cu același nume ca al unui ID de departament, operațiile de conectare pot fi efectuate utilizându-se un ID de departament înregistrat și un PIN. Înregistrarea informațiilor utilizatorului în dispozitivul local
A15F-05E