<Comun>

Această secțiune descrie setările pentru funcții precum Setări alimentare hârtie, Setări ieșire hârtie și Setări de imprimare.
Este posibil ca unele setări să nu se afișeze, în funcție de configurația echipamentelor opționale instalate pe aparat.
<Selectare auto sursă hârtie>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări alimentare hârtie>
Puteți configura sursa de hârtie care va fi utilizată la imprimare cu opțiunea <Selectare hârtie> setată la <Automat>. Această setare funcționează și atunci când hârtia din sursa de hârtie curentă se termină în timpul imprimării. Selectarea automată a sursei de hârtie adecvate pentru o anumită funcție
<Comutare metodă alimentare hârtie>
<Setare> <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări alimentare hârtie>
Când utilizați în mod regulat hârtie cu sigle cum ar fi anteturi, în timp ce imprimați atât pe o față cât și pe două fețe, puteți seta această setare la <Priorit. faţă tipăr> pentru a imprima prima pagină pe partea frontală atât la imprimarea pe o față, cât și pe două fețe, fără a fi nevoie să schimbați orientarea hârtiei. Încărcarea hârtiei preimprimate
<Temporizare lucrare suspendată>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări alimentare hârtie>
Dacă această setare este setată la <Pornit> și o lucrare este suspendată din cauza lipsei de hârtie etc., aparatul imprimă automat următoarea lucrare după perioada de timp specificată.
<Separator lucrare între lucrări>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări ieşire hârtie>
Această opțiune vă permite să introduceți hârtia specificată la pornirea fiecărei lucrări când sunt imprimate consecutiv mai multe lucrări.
<Separator lucrări între copii>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări ieşire hârtie>
Această opțiune vă permite să introduceți hârtia specificată la fiecare număr de seturi de copii pentru a împărți seturile. Dacă setați această opțiune, hârtia este introdusă când se imprimă cu Sortare (Ordinea paginilor).
<Prioritate tipărire>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări tipărire>
O lucrare la care s-a setat o prioritate mai mare poate fi setată să se imprime după ce se termină lucrarea în curs de procesare.
<Conv. cul. crom. pt. impr. în două cul.>
<Setare> <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări tipărire>
Puteți să selectați culoarea specificată de utilizat când se imprimă utilizând modul „două culori”, când se imprimă cu negru și o culoare specificată. Modul „două culori” poate fi setat pentru imprimare. Această setare este reflectată în modul „două culori” pentru imprimare.
Toate culorile cromatice: Când se specifică culoarea de utilizat pentru toate culorile cromatice în afară de negru din datele de imagine.
Numai culori aproximative: Când se utilizează culoarea numai pentru culoarea specificată (sau culoarea aproximativă) și se utilizează negru pentru toate celelalte culori cromatice din datele de imagine.
Exemplu de culori înlocuite și setări
Când modul „două culori” este specificat pentru datele de imagine care includ culorile următoare, culorile sunt înlocuite ca mai jos.
Culori incluse în datele de imagine originale: Roșu, portocaliu, albastru, negru
Roșu specificat pentru modul „două culori”
Date de imagine
„Toate culorile cromatice”
„Numai culori aproximative”
Roșu
Roșu
Roșu
Portocaliu
Roșu
Roșu
Albastru
Roșu
Negru
Negru
Negru
Negru
<Ştergere automată Lucrări suspendate>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări tipărire>
Dacă această setare este setată la <Pornit> și o lucrare este suspendată din cauza unui blocaj de hârtie etc., aparatul șterge automat lucrarea după perioada de timp specificată.
<Acţiune când niv. toner. rămas e scăzut>
<Setare>  <Setări funcţie>  <Comun>  <Setări tipărire>
Puteți să setați operația de imprimare când tonerul rămas în cartușul de toner are un nivel scăzut. De asemenea, puteți să stabiliți dacă să se afișeze mesajul de înlocuire a tonerului.

A15F-090