Alte probleme

Nu poate fi apăsat un buton, nu poate fi selectat un element sau nu este afișat un element.

Unele setări nu pot fi utilizate decât de administrator. Ele nu pot fi folosite de utilizatorii generali.
Setări/Înregistrare
Pentru a preveni utilizarea neautorizată, administratorul de sistem limitează funcțiile pe care le pot folosi utilizatorii generali și restricționează utilizarea funcțiilor.
Funcțiile care pot fi utilizate cu autentificarea de utilizator sunt gestionate de administrator. Aceste funcții pot fi utilizate prin conectare utilizând un ID cu privilegii de acces.
Conectarea la aparat
Funcțiile nu pot fi utilizate, deoarece nu sunt instalate echipamentul opțional sau opțiunile de sistem pe care le necesită.
Setările sunt gestionate cu setări pentru politica de securitate. Pentru a modifica setările, este necesar să vă conectați la Remote UI (IU la distanță) utilizând privilegii de administrator.
Configurarea setărilor politicii de securitate

Nu sunt reflectate unele setări importate de la alt dispozitiv.

Dacă este setată o politică de securitate, setările care violează politica de securitate nu pot fi importate.

Fișierele jurnal sunt alterate.

La deschiderea fișierelor CSV cu Microsoft Excel, conținutul este posibil să nu fie recunoscut ca șiruri de text, iar ca rezultat poate deveni alterat. Dacă aceasta este situația, deschideți fișierele cu un editor de fișiere CSV sau cu un editor de text.

Evenimentele jurnal nu sunt înregistrate chiar dacă a fost pornită colectarea în jurnal.

Este posibil ca rezultatele să nu fie reflectate într-un fișier jurnal dacă sunt preluate imediat după începerea colectării în jurnal. Deoarece colectarea jurnalelor durează un timp, preluați din nou fișierul jurnal după o scurtă așteptare.

Setarea pentru hârtie de dimensiune K nu sunt afișate.

Puteți să utilizați hârtie de dimensiune K modificând setările aparatului. Pentru mai multe informații, contactați dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service.

Vizualizarea informațiilor de conectare la rețea ale computerului

Când se utilizează Windows

1
Faceți clic dreapta pe [] (Start) și faceți clic dreapta pe [Conexiuni în rețea].
Se afișează ecranul [Stare].
2
Vizualizați informațiile de conectare la rețea.
Vizualizarea SSID-ului rețelei LAN cu fir
Vizualizați SSID în [Stare rețea].
Vizualizarea adresei IP și a serverului DNS
1
Faceți clic pe [Proprietăți] pentru rețeaua conectată.
2
În [Proprietăți], vizualizați adresa IP și serverul DNS.

Când se utilizează macOS

1
Faceți clic pe [] [Preferințe sistem] [Rețea].
Se afișează ecranul [Rețea].
2
Vizualizați adresa IP, serverul DNS și alte informații.
Pentru LAN cu fir
Pentru LAN wireless
Vizualizați SSID în [Nume rețea].
Vizualizați adresa IP în [Stare].
Faceți clic pe [Avansat] și vizualizați serverul DNS în fila [DNS].
A15F-0A0