ตัวเครื่อง

ชื่อ
Canon imageCLASS LBP732Cx
ประเภท
เดสก์ท็อป
ความละเอียดสำหรับการเขียน
600 dpi x 600 dpi
จำนวนโทนสี
256
สต็อกกระดาษที่ยอมรับได้
ขนาดกระดาษ
ถาดใส่กระดาษ
สูงสุด: 216.0 มม. x 297.0 มม.
ต่ำสุด: 101.6 มม. x 148.0 มม.
ถาดเอนกประสงค์
สูงสุด: 216.0 มม. x 355.6 มม.
ต่ำสุด: 76.2 มม. x 127.0 มม.
น้ำหนักกระดาษ
ถาดใส่กระดาษ: 60 กรัม/เมตร² ถึง 163 กรัม/เมตร²
ถาดอเนกประสงค์: 60 กรัม/เมตร² ถึง 216 กรัม/เมตร²
ประเภทกระดาษ
เวลาในการอุ่นเครื่อง*1
หลังจากเปิดเครื่อง
เมื่อตั้งค่า <การตั้งค่าเริ่มต้นเร่งด่วนสำหรับระบบจ่ายไฟหลัก> เป็น <เปิด>: ไม่เกิน 2 วินาที*2
เมื่อตั้งค่า <การตั้งค่าเริ่มต้นเร่งด่วนสำหรับระบบจ่ายไฟหลัก> เป็น <ปิด>: ไม่เกิน 22 วินาที
หลังจากออกจากโหมดสลีป
ไม่เกิน 6 วินาที
เวลาที่ใช้ในการพิมพ์ครั้งแรก
สี: 6.3 วินาที
ขาวดำ: 5.3 วินาที
ความเร็วในการพิมพ์*3(ธรรมดา A4/LTR, 100%)
38 แผ่น/นาที (A4)
40 แผ่น/นาที (LTR)
ระบบการป้อนกระดาษ/ความจุ
*4
ถาดใส่กระดาษ
550 แผ่น (80 กรัม/เมตร² / 75 กรัม/เมตร²)
640 แผ่น (64 กรัม/เมตร²)
กระดาษนอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านบน: ความสูงไม่เกิน 60 มม.
ถาดเอนกประสงค์
100 แผ่น (80 กรัม/เมตร² / 75 กรัม/เมตร² / 64 กรัม/เมตร²)
กระดาษนอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านบน: ความสูงไม่เกิน 11 มม.
ความจุถาดด้านใน*4
200 แผ่น (80 กรัม/เมตร² / 75 กรัม/เมตร² / 64 กรัม/เมตร²)
แหล่งจ่ายไฟ
220 V - 240 V a.c., 50/60 Hz, 3.7 A
การใช้ไฟฟ้า
การใช้ไฟฟ้าสูงสุด
ไม่เกิน 1,500 วัตต์
เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสลีป
ประมาณ 0.9 วัตต์
เมื่อปิดสวิตช์เปิดปิด
เมื่อตั้งค่า <การตั้งค่าเริ่มต้นเร่งด่วนสำหรับระบบจ่ายไฟหลัก> เป็น <เปิด>: ประมาณ 0.9 วัตต์
เมื่อตั้งค่า <การตั้งค่าเริ่มต้นเร่งด่วนสำหรับระบบจ่ายไฟหลัก> เป็น <ปิด>: ไม่เกิน 0.4 วัตต์
ขนาด
(กว้าง x ลึก x สูง)
458 มม. x 464 มม. x 443 มม.
น้ำหนัก
(รวมตลับหมึกพิมพ์)
ตัวเครื่อง
ประมาณ 29 กก.
พื้นที่ติดตั้ง
(กว้าง x ลึก)
696 มม. x 764 มม. (เมื่อดึงถาดกระดาษออกและเปิดถาดอเนกประสงค์)
* จัดให้มีพื้นที่รอบๆ เครื่องอย่างน้อย 100 มม.
ความจุหน่วยความจำ
RAM: 2 GB
eMMC: 15 GB
ลักษณะทางสภาพแวดล้อม
อุณหภูมิ: 10 °C ถึง 30 °C
ความชื้น: ความชื้นสัมพัทธ์ 20% ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น)
*1 อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการใช้เครื่อง
*2 เครื่องไม่ได้ทำงานเริ่มต้นแบบเร่งด่วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่สถานการณ์ต่างๆ
*3 ความเร็วในการพิมพ์วัดจากการทดสอบภายในโดยใช้กระดาษขนาด A4/LTR ที่พิมพ์ด้วยอัตราการพิมพ์ 100% ของต้นฉบับบนกระดาษด้านเดียว การทดสอบภายในทำโดยการพิมพ์ข้อมูลเดียวกันแบบต่อเนื่องบนกระดาษธรรมดาหนึ่งหน้า ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทกระดาษ ขนาดกระดาษ หรือทิศทางการป้อนกระดาษ
อุปกรณ์อาจหยุดลงชั่วคราวหรือทำงานช้าลงโดยอัตโนมัติเพื่อปรับสภาพเครื่องพิมพ์ เช่น การควบคุมอุณหภูมิของบางส่วนหรือการจำกัดผลกระทบต่อคุณภาพของภาพในระหว่างการพิมพ์แบบต่อเนื่อง
*4 อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการติดตั้งและกระดาษที่ใช้
9Y98-01W