รายละเอียดเฉพาะฮาร์ดแวร์

ส่วนนี้แสดงรายละเอียดเฉพาะของตัวเครื่องและอุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์นี้ โปรดทราบว่ารายละเอียดเฉพาะสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือออกรุ่นใหม่ในอนาคต
หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดเฉพาะของระบบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูที่ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับระบบ

รายละเอียดเฉพาะของอุปกรณ์

รายละเอียดเฉพาะของอุปกรณ์เสริม

9Y98-01U