ด้านใน

ช่องตลับหมึกพิมพ์

โหลดตลับหมึกพิมพ์ในช่องต่อไปนี้ ได้แก่ Y (สีเหลือง) ในช่องซ้ายสุด ตามด้วย M (สีม่วงมาเจนต้า), C (สีฟ้า) และ K (สีดำ) การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

ชุดเคลื่อนย้าย

หากมีกระดาษติดภายในเครื่อง ให้ยกอุปกรณ์นำส่งกระดาษขึ้นเพื่อดึงกระดาษที่ติดอยู่ออก การนำกระดาษที่ติดออก

อุปกรณ์นำส่งกระดาษ

หากมีกระดาษติดภายในเครื่อง ให้ยกชุดเคลื่อนย้ายขึ้นและเปิดอุปกรณ์นำส่งนี้เพื่อดึงกระดาษที่ติดออก การนำกระดาษที่ติดออก
9Y98-00C