ชิ้นส่วนและฟังก์ชันการทำงาน

ส่วนนี้จะอธิบายถึงชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่อง (ด้านหน้า ด้านหลัง และด้านใน) และวิธีการทำงานของชิ้นส่วนเหล่านั้น ส่วนนี้ยังอธิบายชื่อและการใช้งานปุ่มต่างๆ บนแผงควบคุม และหน้าจอแสดงผล ให้คุณอ่านเนื้อหาส่วนนี้เพื่อดูเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีใช้งานเครื่องอย่างถูกต้อง
9Y98-008