การใช้งานขั้นพื้นฐาน

แม้ว่าฟังก์ชันและการตั้งค่าจะแตกต่างกัน แต่วิธีการใช้งานปุ่มที่แสดงบนหน้าจอและขั้นตอนในการเลือกรายการนั้นเหมือนกัน ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการใช้งานปุ่มที่แสดงบนหน้าจอบ่อย ๆ ตลอดจนวิธีการเลือกรายการ
การใช้งาน /
การเลื่อนหน้าจอ
แถบเลื่อนจะปรากฏทางด้านขวาของหน้าจอ เมื่อข้อมูลทั้งหมดไม่พอดีกับหน้าจอ หากแถบเลื่อนปรากฏขึ้น ให้ใช้  /   เพื่อเลื่อนขึ้นหรือลง ข้อความและสีพื้นหลังของรายการจะสลับที่เมื่อถูกเลือก
การเปลี่ยนค่าของการตั้งค่า
ใช้  /  เพื่อป้อนค่า หาก ปรากฏขึ้นที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ คุณสามารถป้อนค่าได้โดยตรงโดยใช้ปุ่มตัวเลข การป้อนอักขระ
ค่าใน ( ) ที่ปรากฏขึ้นด้านล่างกล่องป้อนข้อความคือช่วงค่าที่ป้อนได้
การใช้งาน /
การไปยังหน้าจอถัดไป/การย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
กด  เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป กด  เพื่อย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
คุณยังสามารถไปยังหน้าจอถัดไปได้โดยกด และย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าได้โดยกด  (Back)
การเปลี่ยนค่าของการตั้งค่า
ใช้  / เพื่อปรับขนาดของแถบเลื่อน
การเลื่อนเคอร์เซอร์
ใช้  /  เพื่อป้อนข้อความและค่าต่าง ๆ การป้อนอักขระ
การใช้
กด  เพื่อใช้การตั้งค่า
การใช้ปุ่มตัวเลข
ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนข้อความและค่า การป้อนอักขระ
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับจอแสดงผลได้หลายอย่าง เช่น ภาษาที่แสดงผล: <การตั้งค่าการแสดงผล>
คุณสามารถเปลี่ยนหน้าจอที่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อเครื่องอยู่ในช่วงที่ไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้: <ทำงานหลังจากรีเซ็ตอัตโนมัติ>
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงได้หลายอย่าง เช่น ความเร็วในการเลื่อน: <การเข้าใช้>
9Y98-039