<การตั้งค่าจับเวลา/พลังงาน>

ส่วนนี้จะอธิบายการตั้งค่าตัวจับเวลาและการตั้งค่าพลังงาน
<การตั้งค่าวันที่/เวลา>
<ตั้งค่า> <ค่ากำหนด> <การตั้งค่าจับเวลา/พลังงาน>
การตั้งค่าวันที่และเวลาปัจจุบันมีความสำคัญมาก โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีกำหนดการตั้งค่าที่ การตั้งค่าวันที่/เวลา
<รูปแบบเวลา>
<ตั้งค่า> <ค่ากำหนด> <การตั้งค่าจับเวลา/พลังงาน>
คุณสามารถตั้งค่าว่าจะแสดงเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมงหรือรูปแบบ 12 ชั่วโมงได้
<การตั้งค่าเริ่มต้นเร่งด่วนสำหรับระบบจ่ายไฟหลัก>
<ตั้งค่า> <ค่ากำหนด> <การตั้งค่าจับเวลา/พลังงาน>
หากคุณตั้งค่าฟังก์ชันนี้เป็น <เปิด> คุณสามารถลดระยะเวลาที่ใช้จนกว่าคุณจะดำเนินการบนหน้าจอได้หลังจากที่เปิดเครื่อง
<เวลารีเซ็ตอัตโนมัติ>
<ตั้งค่า> <ค่ากำหนด> <การตั้งค่าจับเวลา/พลังงาน>
คุณสามารถระบุช่วงเวลาที่คุณออกจากระบบและการแสดงผลจะกลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
<จำกัดการรีเซ็ตเวลาอัตโนมัติ>
<ตั้งค่า> <ค่ากำหนด> <การตั้งค่าจับเวลา/พลังงาน>
หากคุณตั้งค่าฟังก์ชันนี้เป็น <เปิด> ผู้ใช้ทั่วไปจะไม่สามารถตั้งค่า <เวลารีเซ็ตอัตโนมัติ> และ <ทำงานหลังจากรีเซ็ตอัตโนมัติ> ได้
<ทำงานหลังจากรีเซ็ตอัตโนมัติ>
<ตั้งค่า> <ค่ากำหนด> <การตั้งค่าจับเวลา/พลังงาน>
คุณสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้หน้าจอเริ่มต้นที่กำหนดไว้สำหรับ <หน้าจอเริ่มต้นหลังจากเริ่มทำงาน/การคืนค่า> ใน <การตั้งค่าการแสดงผล> หรือหน้าจอก่อนหน้านี้ปรากฏขึ้นทันทีที่เครื่องเริ่มต้นทำงานหลังจากการรีเซ็ตอัตโนมัติ
<เวลาปิดอัตโนมัติ>
<ตั้งค่า> <ค่ากำหนด> <การตั้งค่าจับเวลา/พลังงาน>
ด้วยฟังก์ชันการปิดเครื่องอัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งานหน้าจอของเครื่องในระยะเวลาหนึ่งหลังจากเครื่องเข้าสู่โหมดสลีปแล้ว เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ
<จับเวลาปิดอัตโนมัติรายสัปดาห์>
<ตั้งค่า> <ค่ากำหนด> <การตั้งค่าจับเวลา/พลังงาน>
คุณสามารถตั้งเวลาที่เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติในแต่ละวันของสัปดาห์ได้ หากคุณใช้ฟังก์ชันนี้ คุณไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องด้วยตนเองทุกวัน
<อนุญาตให้ใช้โหมดพักในระหว่างข้อผิดพลาด>
<ตั้งค่า> <ค่ากำหนด> <การตั้งค่าจับเวลา/พลังงาน>
คุณสามารถตั้งค่าได้ว่าเครื่องจะเข้าสู่โหมดสลีปอัตโนมัติหรือไม่ เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
<เวลาพักอัตโนมัติ>
<ตั้งค่า> <ค่ากำหนด> <การตั้งค่าจับเวลา/พลังงาน>
คุณสามารถตั้งเวลาจนกว่าเครื่องจะเข้าสู่โหมดสลีปโดยอัตโนมัติได้หากไม่มีการดำเนินการใด ๆ
<การใช้พลังงานในโหมดพัก>
<ตั้งค่า> <ค่ากำหนด> <การตั้งค่าจับเวลา/พลังงาน>
คุณสามารถกำหนดปริมาณพลังงานที่เครื่องใช้เมื่ออยู่ในโหมดสลีปได้
<การตั้งค่าเพื่อออกจากโหมดพักเมื่อรับงาน>
<ตั้งค่า> <ค่ากำหนด> <การตั้งค่าจับเวลา/พลังงาน>
คุณสามารถตั้งค่าให้แผงควบคุมอยู่ในโหมดสลีปเมื่อรับงานพิมพ์ได้
<จับเวลาพักอัตโนมัติรายสัปดาห์>
<ตั้งค่า> <ค่ากำหนด> <การตั้งค่าจับเวลา/พลังงาน>
คุณสามารถตั้งเวลาที่เครื่องจะเข้าสู่โหมดสลีปโดยอัตโนมัติในแต่ละวันของสัปดาห์ได้
<ตั้งเวลาเพื่อปรับการไล่สีโดยอัตโนมัติ>
<ตั้งค่า> <ค่ากำหนด> <การตั้งค่าจับเวลา/พลังงาน>
คุณสามารถปรับการไล่สีอัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไว้ทุกวันได้โดยอัตโนมัติ
<การตั้งค่าเวลาออกจากโหมดสลีป>
<ตั้งค่า> <ค่ากำหนด> <การตั้งค่าจับเวลา/พลังงาน>
คุณสามารถตั้งเวลาในการเรียกคืนการทำงานของเครื่องจากโหมดสลีปได้
9Y98-08J