รายการที่แสดงบนหน้าจอ <Home>

ส่วนนี้จะอธิบายรายการต่าง ๆ ที่แสดงบนหน้าจอ <Home>

ไอคอน Wi-Fi

ไอคอนนี้จะปรากฎขึ้นเมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย

ปริมาณหมึกพิมพ์ที่เหลือในตลับผงหมึก

ระดับผงหมึกของตลับผงหมึกจะปรากฏขึ้น ซึ่งคุณสามารถซ่อนระดับผงหมึกที่เหลืออยู่ได้ <แสดงไอคอนบ่งบอกหมึกที่เหลืออยู่>

<ตั้งค่า>

<การตั้งค่าฟังก์ชัน>, <ค่ากำหนด> และการตั้งค่าเครื่องอื่นๆ มากมายเริ่มต้นจากปุ่มนี้ การตั้งค่า/การลงทะเบียน

<การตั้งค่ากระดาษ>

คุณสามารถใช้ปุ่มนี้เพื่อระบุขนาดและประเภทของกระดาษที่บรรจุในถาดกระดาษและถาดอเนกประสงค์ได้ การระบุขนาดและประเภทกระดาษ

<หน่วยความจำ>

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์ไฟล์บนหน่วยความจำ USB การใช้สื่อบันทึกหน่วยความจำ

<พิมพ์>

คุณสามารถพิมพ์เอกสารที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องและตรวจสอบสถานะของงานพิมพ์ได้

<พอร์ทัลอุปกรณ์เคลื่อนที่>

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเชื่อมต่อเครื่องกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่

<ลำดับการแสดง (Home)>

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการแสดงผลของปุ่มต่าง ๆ บนหน้าจอ <Home> ได้ การปรับแต่งหน้าจอ <Home>

<อัพเดตเฟิร์มแวร์>

คุณสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ การอัปเดตเฟิร์มแวร์

<ตรวจสอบตัวนับ>

คุณสามารถแสดงจำนวนหน้าเอกสารทั้งหมดที่พิมพ์แบบสีและแบบขาวดำได้ การตรวจสอบจำนวนหน้าสำหรับการพิมพ์
นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่องของเครื่อง ที่อยู่ IP และข้อมูลอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม
9Y98-038