การจำกัดการสื่อสารโดยใช้ไฟร์วอลล์

ด้วยการกำหนดค่าการกรองแพ็กเก็ตเพื่ออนุญาตให้สื่อสารกับอุปกรณ์ที่มีที่อยู่ IP หรือที่อยู่ MAC เฉพาะเท่านั้นคุณสามารถลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก จำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบเพื่อกำหนดการตั้งค่าเหล่านี้
9Y98-05K