การตั้งค่าการอัปเดตตามกำหนดเวลา

 
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้ตรวจสอบเฟิร์มแวร์ใหม่ที่ใช้ได้เป็นประจำและอัพเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องโดยอัตโนมัติ
การดำเนินการนี้สามารถทำได้โดยผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ที่จำเป็นเท่านั้น
หากการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ไม่เสร็จสมบูรณ์หรือไม่ได้ใช้เฟิร์มแวร์ที่ดาวน์โหลดมา คุณจะไม่สามารถทำการอัปเดตตามกำหนดเวลาได้
1
เริ่มการทำงานของ UI ระยะไกล การเริ่มต้น UI ระยะไกล
2
คลิก [Settings/Registration] บนหน้าพอร์ทัล หน้าจอ UI ระยะไกล
3
คลิก [License/Other]  [Register/Update Software]
4
คลิก [Scheduled Update Settings] [Edit...]
5
เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับ [Enable scheduled update settings] และกำหนดการตั้งค่าที่จำเป็น
[Update Schedule]
[Confirm]
เลือกวงกลม ([Biweekly] หรือ [Weekly], หนึ่งวัน ([Sun] ถึง [Sat]) และเวลา) เวลาจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ 24 ชั่วโมง การตรวจสอบเฟิร์มแวร์อาจใช้เวลาถึง 3 ชั่วโมงถึงจะเสร็จสมบูรณ์นับจากเวลาที่กำหนดไว้
[Apply at]
เลือกเวลาที่จะใช้เฟิร์มแวร์ที่ดาวน์โหลด
[E-Mail]
ป้อนที่อยู่อีเมลของผูัดูแลระบบ คุณสามารถรับอีเมลเกี่ยวกับสถานะการอัปเดตที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์การกระจาย
[Comments]
ป้อนความคิดเห็นที่จะเพิ่มไปยังอีเมลโดยอัตโนมัติ หากป้อนชื่อรุ่น คุณสามารถระบุสถานะอุปกรณ์ใดที่แสดงในอีเมล
หากไม่ได้ใช้เฟิร์มแวร์ที่ดาวน์โหลดมาก่อนหน้านี้โดยการอัปเดตตามกำหนดเวลา การอัปเดตตามกำหนดเวลาครั้งต่อไปจะไม่ดำเนินการ
หากตั้งค่าการอัปเดตตามกำหนดเวลา การอัปเดตเฟิร์มแวร์จะถูกนำไปใช้ในเวลาที่กำหนดหลังจากดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ใหม่จากเซิร์ฟเวอร์การแจกจ่าย หลังจากการสมัครเสร็จสิ้นเครื่องจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ
6
คลิก [Set]
9Y98-06R