การจัดการเครื่องจากคอมพิวเตอร์ (UI ระยะไกล)

คุณสามารถควบคุมเครื่องระยะไกลได้จากเว็บเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบสถานะการพิมพ์หรือการเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่อง คุณลักษณะที่สะดวกสบายนี้ช่วยให้คุณอยู่ที่โต๊ะทำงานของตัวเองได้ในขณะที่ใช้งานเครื่อง หากต้องการใช้งานเครื่องจากระยะไกล ให้ป้อนที่อยู่ IP ของเครื่องในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณและเปิดหน้าพอร์ทัล UI ระยะไกล โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบสำหรับ UI ระยะไกลที่ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับระบบ
วิธีการใช้ UI ระยะไกล
ส่วนนี้อธิบายขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ UI ระยะไกลและคุณลักษณะของหน้าจอหลักของ UI ระยะไกล
 
การตรวจสอบสถานะเอกสารที่รอดำเนินการและเครื่อง
ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการตรวจสอบสถานะของเอกสารที่พิมพ์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและจำนวนกระดาษที่เหลืออยู่
 
ฟังก์ชันอื่น ๆ ที่สามารถใช้ได้โดยใช้ UI ระยะไกล
ส่วนนี้จะอธิบายฟังก์ชันอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่สามารถดำเนินการผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้ UI ระยะไกลได้ เช่น การสำรองข้อมูลการตั้งค่าเครื่องในกรณีที่จำเป็น
 
ห้ามเข้าถึงเว็บไซต์อื่นเมื่อเบราว์เซอร์กำลังเข้าถึง UI ระยะไกลของเครื่องพิมพ์ของคุณ อย่าลืมปิดเว็บเบราว์เซอร์หากคุณออกห่างจากคอมพิวเตอร์หรือหลังจากเปลี่ยนการตั้งค่าเสร็จแล้ว
เมื่อใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์
คุณไม่สามารถเข้าถึงเครื่องผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ได้ หากใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมของคุณ ให้กำหนดค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อข้ามพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์และเข้าถึงเครื่องโดยตรง
9Y98-065