การใช้รหัสผ่านเพื่อป้องกันการตั้งค่านโยบายความปลอดภัย

ขอแนะนำให้คุณใช้รหัสผ่านเพื่อป้องกันการตั้งค่าเครื่องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความปลอดภัย โดยการตั้งรหัสผ่าน คุณสามารถจำกัดสิทธิ์ในการแก้ไขการตั้งค่านโยบายความปลอดภัยให้แก่ผู้ดูแลระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ทราบรหัสผ่านเท่านั้น
1
เริ่มการทำงานของ UI ระยะไกล การเริ่มต้น UI ระยะไกล
2
คลิก [Settings/Registration] บนหน้าพอร์ทัล หน้าจอ UI ระยะไกล
3
คลิก [Security Settings]  [Security Policy Settings]
หน้า [Confirm Security Policy] ปรากฏขึ้น
4
คลิก [Password Settings]
5
ป้อนรหัสผ่านและคลิก [OK]
ตั้งรหัสผ่านโดยใช้อักขระที่เป็นตัวเลขและตัวอักษรหรือสัญลักษณ์คละกัน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณป้อนรหัสผ่านถูกต้อง และป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้งใน [Confirm:]
วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน
ป้อนรหัสผ่านปัจจุบันใน [Current Password:] และป้อนรหัสผ่านใหม่ใน [New Password:] จากนั้นจึงป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้งใน [Confirm:] และคลิก [OK]
วิธีการลบรหัสผ่าน
ป้อนรหัสผ่านปัจจุบันใน [Current Password:] และคลิก [OK] โดยไม่ต้องป้อนค่าใด ๆ ใน [New Password:] หรือ [Confirm:] หากมีการกำหนดขีดจำกัดของอักขระในการป้อนข้อมูลที่ [Password Settings Policy] คุณต้องเข้าสู่การตั้งค่านี้ และยกเลิกขีดจำกัดดังกล่าวก่อนที่จะลบรหัสผ่าน รายการการตั้งค่านโยบายความปลอดภัย
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ลืมรหัสผ่าน แต่หากคุณลืมรหัสผ่าน โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนบริการ
หากต้องการตั้ง/เปลี่ยนรหัสผ่าน คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ UI ระยะไกลด้วยสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
หากมีการตั้งรหัสผ่าน จะต้องมีการรับรองความถูกต้องเพื่อเริ่มต้นใช้งานเครื่อง หลังจากดำเนินการรับรองความถูกต้องและเริ่มใช้งานเครื่องแล้ว รหัสผ่านจะถูกลบออก การเริ่มต้นการตั้งค่า
9Y98-04X