การใช้นโยบายความปลอดภัยกับเครื่อง

หน่วยงานต่าง ๆ มักมีการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันในการใช้นโยบายการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นพื้นฐาน ซึ่งกำหนดให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันต้องใช้งานโดยเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านั้น บนเครื่องนี้ คุณสามารถจัดการการตั้งค่าหลายรายการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความปลอดภัยเป็นกลุ่มผ่านทาง UI ระยะไกล และสามารถตั้งรหัสผ่านเฉพาะเพื่อกำหนดให้ผู้ดูแลระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลเท่านั้นที่สามารถแก้ไขการตั้งค่าได้ ก่อนที่จะกำหนดการตั้งค่าเหล่านี้ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า UI ระยะไกลให้ใช้ TLS แล้ว การเริ่มต้น UI ระยะไกล
วัตถุประสงค์ของการตั้งค่านโยบายความปลอดภัยคือการจัดการฟังก์ชันและการตั้งค่าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูล และไม่ใช่การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลอย่างแท้จริง
9Y98-04W