การพิมพ์จากเครื่องขายภายนอก (การพิมพ์ IPP)

การใช้พอร์ต IPP ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์จากเครือข่ายภายนอกผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ในการใช้การพิมพ์ IPP คุณต้องระบุพอร์ต IPP ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ นอกจากนี้หากคุณต้องการใช้ IPPS คุณต้องติดตั้งคีย์และใบรับรองของเครื่องนี้ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย การติดตั้งคีย์และใบรับรองของเครื่องบนคอมพิวเตอร์นี้ของคุณ
ในการใช้การพิมพ์ IPP คุณต้องระบุ <การตั้งค่าการพิมพ์ IPP> <การตั้งค่าการพิมพ์ IPP>
ในการทำขั้นตอนต่อไปนี้ คุณต้องเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ
1
จัดเตรียมไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
หากเครื่องมีแผ่น CD-ROM ให้นำแผ่น CD-ROM มาใส่ในไดรฟ์บนคอมพิวเตอร์
หากต้องการดาวน์โหลดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Canon (https://global.canon/en/support/) และดาวน์โหลดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
2
เลือก []  [ระบบ] [แผงควบคุม]  [ฮาร์ดแวร์และเสียง]  [อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์]
3
คลิก [เพิ่มเครื่องพิมพ์]
4
คลิก [เครื่องพิมพ์ที่ฉันต้องการไม่อยู่ในรายการ]
5
เลือก [เลือกเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันตามชื่อ] ป้อนปลายทางการเชื่อมต่อ และคลิก [ถัดไป]
ในการใช้ IPP ให้ป้อน “http://<ที่อยู่ IP ของเครื่อง>/ipp” สำหรับปลายทางการเชื่อมต่อ
ในการใช้ IPPS ให้ป้อน “https://<ที่อยู่ IP ของเครื่อง>/ipp” สำหรับปลายทางการเชื่อมต่อ
6
คลิก [มีดิสก์...]
7
คลิก [เรียกดู...]
8
กำหนดโฟลเดอร์ที่มีไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ เลือกไฟล์ INF และ [เปิด]
ไฟล์ INF จะถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ [Driver]
9
ดำเนินการต่อด้วยการตั้งค่าตามคำแนะนำที่ปรากฎบนหน้าจอต่อไปนี้
ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้ว เพื่อใช้ IPPS ให้ติดตั้งคีย์และใบรับรองของเครื่องบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การติดตั้งคีย์และใบรับรองของเครื่องบนคอมพิวเตอร์นี้ของคุณ

คำอธิบายนี้แสดงขั้นตอนในการติดตั้งคีย์และใบรับรองโดยใช้ Microsoft Edge
1
เริ่มใช้เว็บเบราว์เซอร์
2
ป้อน “http://<ที่อยู่ IP ของเครื่อง>/” ในช่องป้อนที่อยู่และกดปุ่ม [ENTER] บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
3
คลิก [ไม่ปลอดภัย]  [การเชื่อมต่อของคุณกับเว็บไซต์นี้ไม่ปลอดภัย]  [แสดงใบรับรอง] ในช่องป้อน URL
4
คลิก [คัดลอกไปยังแฟ้ม…] บนแท็บ [รายละเอียด]
5
คลิก [ถัดไป]
6
เลือกรูปแบบไฟล์ และคลิก [ถัดไป]
7
ตั้งค่าปลายทางในการบันทึกและชื่อไฟล์ใบรับรอง จากนั้นลิก [ถัดไป]
8
ตรวจสอบว่าเนื้อหาได้รับการบันทึกแล้ว และคลิก [เสร็จสิ้น] [ตกลง]
การดำเนินการนี้จะบันทึกใบรับรองเสร็จสมบูรณ์
9
คลิก [ตกลง]
10
ปิดเว็บเบราว์เซอร์
11
ติดตั้งใบรับรองที่บันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 8 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
สำหรับ DER/Base64 (ที่มีนามสกุล “cer”)
สำหรับ PKCS#7 (ที่มีนามสกุล “p7b”)
9Y98-03W