การเตรียมการที่จำเป็นก่อนใช้งาน

ตั้งค่าเครื่องตามลำดับตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 จนถึงขั้นตอนที่ 4 หากต้องการดูรายละเอียด ให้คลิกลิงก์เพื่อแสดงหน้าที่เกี่ยวข้อง และในขณะเดียวกัน ให้ยืนยัน การป้องกันการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อการใช้งานเครื่องอย่างปลอดภัยด้วย
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ตั้งค่าสภาพแวดล้อมเครือข่ายซึ่งไม่รวมอยู่ในคู่มือการตั้งค่า หากคุณไม่ได้เริ่มต้นตามคู่มือการตั้งค่า ให้เริ่มทำการตั้งค่าจากขั้นตอนนี้
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
การตั้งค่าจาก UI ระยะไกล
เมื่อคุณตั้งค่าสภาพแวดล้อมเครือข่ายเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถตั้งค่าเครื่องจาก UI ระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเริ่มต้น UI ระยะไกล
การประหยัดเวลาในการตั้งค่าโดยการนำเข้าข้อมูลจากเครื่องอื่น
หากคุณมีเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันของ Canon เครื่องอื่น ๆ และได้บันทึก (ส่งออก) ข้อมูลการตั้งค่าที่ลงทะเบียนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วก่อนหน้านี้ สามารถใช้ข้อมูลเนื้อหาการตั้งค่า เช่น สมุดที่อยู่และการตั้งค่าประเภทกระดาษได้ทันทีโดยการนำเข้าข้อมูลการตั้งค่าดังกล่าวลงในเครื่อง การนำเข้า/ส่งออกข้อมูลการตั้งค่า
9Y98-022