Các chức năng của máy in

Chức Năng Máy In UFR II

Loại
Nội bộ
Cỡ In
Tốc Độ In
Giống với “Tốc độ in” trong “Bộ phận chính” Bộ Phận Chính
Độ phân giải xử lý dữ liệu
600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi
Ngôn Ngữ Mô Tả Trang (PDL)
UFR II
Giao thức Hỗ trợ
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
Hệ điều hành tương thích
Windows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022
macOS (10.13 hoặc mới hơn)
Phông Chữ Thường Trú
Không có
Giao diện
USB 2.0 Tốc độ cao, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (tuân thủ chuẩn IEEE 802.3), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)

Chức Năng Máy In PCL

Loại
Nội bộ
Cỡ In
Tốc Độ In
Giống với “Tốc độ in” trong “Bộ phận chính” Bộ Phận Chính
Độ phân giải xử lý dữ liệu
PCL5: 600 dpi x 600 dpi
PCL6: 600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi
Ngôn Ngữ Mô Tả Trang (PDL)
PCL5, PCL6
Giao thức Hỗ trợ
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
Hệ điều hành tương thích
Windows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022
Phông Chữ Thường Trú
93 Roman, 10 Bitmap fonts, 2 OCR fonts, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Trung giản thể và Tiếng Trung phồn thể), phông chữ Barcode*2
Giao diện
USB 2.0 Tốc độ cao, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (tuân thủ chuẩn IEEE 802.3), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)
*1 Yêu cầu tùy chọn PCL International Font Set
*2 Yêu cầu tùy chọn Barcode Printing Kit

Chức Năng Máy In PS

Loại
Nội bộ
Cỡ In
Tốc Độ In
Giống với “Tốc độ in” trong “Bộ phận chính” Bộ Phận Chính
Độ phân giải xử lý dữ liệu
600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi
Ngôn Ngữ Mô Tả Trang (PDL)
Adobe PostScript 3
Giao thức Hỗ trợ
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
Hệ điều hành tương thích
Trình điều khiển
Windows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022
macOS (10.13 hoặc mới hơn)
PPD
Windows 10/Windows 11
macOS (10.13 hoặc mới hơn)
Phông Chữ Thường Trú
136 Roman
Giao diện
USB 2.0 Tốc độ cao, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (tuân thủ chuẩn IEEE 802.3), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)

Chức năng in qua e-mail

Phần mềm máy chủ nhận thư tương thích
Microsoft Exchange Server 2016
Microsoft Exchange Server 2019
Qpopper 4.1.0
Giao thức Hỗ trợ
POP3 (nhận*1), SMTP (nhận*2)
Các định dạng giải mã tập tin đính kèm được hỗ trợ
uuencode, x-uuencode, base64
Định dạng có thể in của các tập tin hình ảnh đính kèm
TIFF
*1 Hỗ trợ APOP và giao tiếp được mã hóa (TLS) trong quá trình nhận POP.
*2 Hỗ trợ giao tiếp được mã hóa (TLS) trong quá trình nhận SMTP.
9Y9C-0AS