Các mục được hiển thị trên màn hình <Home>

Phần này mô tả các mục được hiển thị trên màn hình <Home>.

Biểu tượng Wi-Fi

Biểu tượng này được hiển thị khi máy được kết nối với LAN không dây.

Lượng mực còn lại trong hộp mực

Hiển thị mức lượng mực của hộp mực. Cũng có thể ẩn mức lượng mực còn lại. <H.Thị BiểuTượng ChoBiết LượngMực Còn Lại>

<Cài Đặt>

<Cài Đặt Chức Năng>, <Tùy Chọn>, và nhiều cài đặt máy khác khởi động từ nút này. Cài đặt/Đăng ký

<Cài Đặt Giấy>

Nút này cho phép bạn chỉ định kích thước và loại giấy được nạp vào ngăn chứa giấy và khay đa năng. Chỉ định khổ giấy và loại giấy

<Phương Tiện Bộ Nhớ>

Chọn tùy chọn này để in tập tin trên thẻ nhớ USB. Sử dụng phương tiện bộ nhớ

<In>

Bạn có thể in các tài liệu được giữ trong máy và kiểm tra trạng thái của lệnh in.

<Cổng Di Động>

Chọn tùy chọn này để kết nối máy với thiết bị di động. Liên kết với thiết bị di động

<ThứTự HiểnThị (Home)>

Bạn có thể thay đổi thứ tự hiển thị của các nút trên màn hình <Home>. Tuỳ chỉnh màn hình <Home>

<CNhật PhầnMềm ĐKhiển>

Bạn có thể cập nhật vi chương trình qua Internet. Cập nhật vi chương trình

<Kiểm Tra Bộ Đếm>

Bạn có thể hiển thị tổng số tờ được in màu và đen trắng. Kiểm tra số trang để in
Bạn cũng có thể kiểm tra số sê-ri của máy, địa chỉ IP và thông tin thiết bị khác như thông tin về thiết bị tùy chọn.
9Y9C-038