Vệ sinh Thường Xuyên

Bạn nên vệ sinh máy định kỳ để đảm bảo chất lượng bản in cũng như để có thể sử dụng máy thoải mái và an toàn.
 Bộ phận bên ngoài Vệ sinh Bộ Phận Bên Ngoài
 Lô ép hãm ảnh <Làm Sạch Trục Lăn Áp Suất để Cố Định>
9Y9C-016