Yêu cầu chuẩn bị trước khi sử dụng

Thiết lập máy theo thứ tự từ bước 1 đến bước 4. Để biết chi tiết, hãy nhấp vào liên kết để hiển thị các trang tương ứng. Đồng thời, để sử dụng máy an toàn, hãy xác nhận Chặn truy cập trái phép.
Bước 1
Bước 2
Thiết lập môi trường mạng không có trong Hướng dẫn cài đặt. Nếu bạn không khởi động Hướng dẫn cài đặt, hãy bắt đầu thiết lập dựa vào quy trình này.
Bước 3
Bước 4
Cài đặt từ Remote UI
Khi hoàn thành thiết lập môi trường mạng, thì bạn có thể thiết lập máy từ Remote UI một cách hiệu quả. Khởi động Remote UI
Tiết kiệm thời gian thiết lập bằng cách nhập dữ liệu từ các máy khác
Nếu bạn có bất kỳ máy in đa chức năng Canon nào khác và lưu (xuất) dữ liệu thiết lập đã đăng ký của máy in đó vào máy tính từ trước, bạn có thể sử dụng các nội dung thiết lập như sổ địa chỉ và cài đặt loại giấy ngay lập tức bằng cách nhập vào máy. Nhập/Xuất dữ liệu cài đặt
9Y9C-022