Nếu Vấn Đề Không Thể Giải Quyết

Nếu bạn không xử lý được sự cố sau khi đã tham khảo thông tin trong chương này, vui lòng liên hệ với đại lý hoặc đại diện bảo trì hoặc đường dây trợ giúp của Canon.
Không được tự ý tháo gỡ hoặc sửa chữa máy
Nếu bạn tự ý tháo gỡ hoặc sửa chữa máy, thì máy có thể sẽ không được bảo hành nữa.

Khi Liên Hệ Với Canon

Khi liên hệ với chúng tôi, bạn vui lòng chuẩn bị sẵn các thông tin sau:
Tên sản phẩm (imageCLASS LBP732Cx)
Đại lý nơi bạn mua máy
Thông tin chi tiết về vấn đề bạn gặp phải (chẳng hạn như bạn đã làm gì, kết quả như thế nào và các thông báo hiển thị)
Số sê-ri (trên nhãn dán phía sau máy)
 
Kiểm tra số sê-ri từ bảng điều khiển
Ngoài ra bạn cũng có thể kiểm tra qua màn hình (Theo Dõi Trạng Thái)  <Trạng Thái Thiết Bị> <Số Sê-ri>.

9Y9C-0A5