Xử lý sự cố

Nếu sự cố xảy ra khi bạn đang sử dụng máy, trước tiên hãy kiểm tra các mục sau đây. Nếu không giải quyết được sự cố hoặc cần phải kiểm tra, hãy liên hệ với đại lý hoặc đại diện dịch vụ của bạn.

Bạn gặp vấn đề gì?

Khi kẹt giấy xảy ra

Quy trình gỡ giấy kẹt được mô tả trong Giới Thiệu.
9Y9C-09R