Mencetak E-mel yang Diterima (Cetakan E-Mel)

 
Cetakan E-Mel membolehkan anda mencetak mesej dan melampirkan fail imej TIFF e-mel yang diterima daripada pelayan mel POP3 tanpa menggunakan komputer. E-mel boleh diterima secara manual serta secara automatik mengikut selang masa biasa. Apabila protokol SMTP digunakan, e-mel yang dihantar secara langsung kepada mesin tanpa pelayan mel akan dicetak.
Menerima E-Mel Secara Manual
Sesetengah fail tidak tersedia bergantung pada struktur fail.
Untuk maklumat mengenai tetapan bagi menerima dan mencetak e-mel dengan mesin, lihat Mengkonfigurasikan Tetapan Cetakan E-Mel.
Untuk maklumat mengenai spesifikasi cetakan e-mel, lihat Fungsi Pencetak.

Garis Luar Cetakan E-Mel

Umum

Mesej e-mel dicetak bersama maklumat tajuk e-mel.
Jika teks dalam medan badan e-mel tidak muat satu baris, pemisah baris dimasukkan secara automatik.
Apabila kartrij toner hampir kosong, tiada e-mel yang boleh diterima.

Menerima E-Mel Secara Manual

Jika pencetakan e-mel daripada pelayan mel POP3 diaktifkan, anda juga boleh menerima dan mencetak e-mel secara manual. Apabila anda mahu menyambungkan kepada pelayan e-mel sebelum menerima e-mel secara automatik atau mesin dikonfigurasikan bagi menghalang e-mel daripada diterima secara automatik, ikuti prosedur di bawah ini untuk menerima e-mel secara manual.
1
Tekan  (Status Monitor).
2
Pilih <Kerja RX>  <Semak RX E-mel>.
Mesin disambungkan kepada pelayan mel. Cetakan E-mel dimulakan untuk e-mel baharu di dalam peti mel bagi pelayan mel, jika ada.
9Y8W-047