<Tetapan Pengurusan>

Anda boleh mengkonfigurasikan tetapan berkaitan dengan pengurusan pengguna, peranti, data dan sebagainya, untuk penggunaan mesin yang selamat dan cekap.
Item
Huraian
Anda boleh mengkonfigurasi tetapan untuk menguruskan pengguna mesin.
Anda boleh menguruskan maklumat mengenai perkakasan dan operasi, serta pelbagai data diperlukan apabila menggunakan fungsi mesin.
Anda boleh mendaftarkan lesen dan mengkonfigurasikan tetapan berkaitan dengan perisian dan pilihan sistem yang tersedia untuk mesin.
Anda boleh mengkonfigurasikan tetapan untuk menggunakan data seperti maklumat tetapan mesin dan mengasalkan data.
Anda boleh mengkonfigurasikan tetapan yang berkaitan dengan pengubahsuaian sistem.
9Y8W-096