<Pengurusan Peranti>

Anda boleh menentukan tetapan yang berkaitan dengan pengurusan peranti dan produk pilihan.
<Tetapan Maklumat Peranti>
<Tetapkan>  <Tetapan Pengurusan>  <Pengurusan Peranti>
Masukkan nama dan lokasi pemasangan untuk mengenal pasti mesin.
<Papar Status Kerja Sebelum Pengesahan>
<Tetapkan>  <Tetapan Pengurusan>  <Pengurusan Peranti>
Pilih jika mahu mengehadkan capaian kepada skrin <Pengawas Status> apabila menggunakan perkhidmatan log masuk.
<Hadkan Capaian kpd Kerja Pengguna Lain>
<Tetapkan>  <Tetapan Pengurusan>  <Pengurusan Peranti>
Pilih jika mahu mengehadkan pengguna daripada melakukan operasi ke atas pekerjaan pengguna lain pada skrin <Pengawas Status> apabila Pengesahan Pengguna digunakan.
<Papar Log Kerja>
<Tetapkan>  <Tetapan Pengurusan>  <Pengurusan Peranti>
Pilih jika mahu memaparkan log pekerjaan pada skrin <Pengawas Status>. Anda juga boleh memilih jika mahu membenarkan perisian pengurusan peranti mendapatkan semula log pekerjaan daripada mesin. Skrin Asas
<Simpan Log Audit>
<Tetapkan>  <Tetapan Pengurusan>  <Pengurusan Peranti>
Pilih jika mahu mula merekodkan log. Untuk maklumat mengenai jenis log, lihat Fungsi Pengurusan.
<Ambil Log Pengesahan Rangkaian>
<Tetapkan>  <Tetapan Pengurusan>  <Pengurusan Peranti>
Pilih jika mahu mula merekodkan log untuk pengesahan yang dilakukan apabila mesin dicapai melalui rangkaian, seperti apabila mencetak daripada komputer.
<Hadkan Capaian Wakil Perkhidmatan>
<Tetapkan>  <Tetapan Pengurusan>  <Pengurusan Peranti>
Anda boleh menetapkan mesin untuk mengehadkan perubahan dalam maklumat pengguna atau tetapan berkaitan keselamatan apabila mesin diperiksa atau diperbaiki oleh wakil penjual atau wakil servis anda.
<Ppr Butang Pembelian IsianSemula dlm RUI>
<Tetapkan>  <Tetapan Pengurusan>  <Pengurusan Peranti>  <Ttpn Maklumat Isian Sml RUI/Toner Status>
Pilih jika mahu memaparkan butang untuk mencapai laman web bagi membeli kartrij toner pada UI Kawalan Jauh.
<Tetapan Toner Status>
<Tetapkan>  <Tetapan Pengurusan>  <Pengurusan Peranti>  <Ttpn Maklumat Isian Sml RUI/Toner Status>
Pilih jika mahu menggunakan alat pemberitahuan tahap kartrij toner. Anda juga boleh menetapkan jika mahu memaparkan butang untuk mencapai laman web bagi membeli kartrij toner dalam alat pemberitahuan tahap kartrij toner.
<Larang Pengasalan Kata Laluan Pentadbir>
<Tetapkan>  <Tetapan Pengurusan>  <Pengurusan Peranti>
Tetapkan jika mahu mengehadkan operasi <Mengasal Kata Laluan Pentadbir> dalam <Semak Pembilang>.
<Hadkan Operasi Mod Khas>
<Tetapkan>  <Tetapan Pengurusan>  <Pengurusan Peranti>
Pilih jika mahu mengehadkan penggunaan Mod Khas, yang disediakan untuk tujuan penyelenggaraan oleh wakil servis.
<Mod Asli Canon>
<Tetapkan>  <Tetapan Pengurusan>  <Pengurusan Peranti>
Mod ini untuk kartrij asli.
9Y8W-098