Pencarisilapan

Jika masalah berlaku semasa anda menggunakan mesin, semak perkara berikut terlebih dahulu. Jika masalah tidak boleh diselesaikan atau pemeriksaan diperlukan, hubungi wakil penjual atau wakil servis anda.

Apakah jenis masalah yang anda hadapi?

Apabila kertas tersekat berlaku

Prosedur untuk mengalihkan kertas tersekat diterangkan dalam Pengenalan.
9Y8W-09R