Výběr odpovídajícího zdroje papíru pro jednotlivé funkce

Pokud tisknete bez zadání zdroje papíru, zařízení automaticky vybere zdroj papíru podle velikosti papíru, na který se má tisknout. Kromě toho, pokud v zařízení během tisku dojde papír, automaticky vybere jiný zdroj papíru se stejným formátem papíru, aby tisk mohl pokračovat.
Vhodný zdroj papíru můžete vybrat tak, že nastavíte zdroj, který je automaticky vybrán pro každou funkci, například pro funkci kopírování, tisku a příjmu faxu.
V této části je popsán způsob konfigurace nastavení pomocí Vzdáleného UR z počítače.
Na ovládacím panelu vyberte položku [Nabídka] na obrazovce [Domů] a pak vyberte položku [Nastavení funkcí] a nakonfigurujte nastavení. [Automatický výběr zdroje papíru]
1
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní. Spuštění vzdáleného uživatelského rozhraní
2
Na stránce portálu vzdáleného uživatelského rozhraní klikněte na možnost [Nastavení/Uložení]. Stránka portálu vzdáleného uživatelského rozhraní
3
Klikněte na položku [Běžná nastavení] [Editovat].
Zobrazí se obrazovka [Editovat běžná nastavení].
4
V části [Automatický výběr zdroje papíru] nastavte automatický výběr zdroje papíru [Zapnuto].
Toto nastavení uložte pro každou funkci. Pro tisk hlášení a seznamů a tisk z paměťových médií nastavte zdroj papíru na [Jiná].
Pro každou funkci musí být jedna ze zásuvek na papír nastavena na automatickou volbu. Pokud je pro automatický výběr nastavena pouze víceúčelová přihrádka, nastavení nelze dokončit.
5
Klikněte na tlačítko [OK].
Nastavení se použijí.
6
Odhlaste se od Vzdáleného uživatelského rozhraní.
9RXF-038