Nastavení sytosti tisku

Pokud jsou výsledky tisku příliš tmavé nebo slabé, upravte sytost tisku.
K provedení nastavení použijte ovládací panel. Nastavení nelze provést prostřednictvím Vzdáleného UR z počítače.
1
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Nabídka] na obrazovce [Domů]. Obrazovka [Domů]
2
Stiskněte tlačítko [Nastavení/Údržba] [Nastavit kvalitu obrazu] [Sytost tiskárny].
3
Proveďte nastavení sytosti.
Stisknutím tlačítka [+] sytost zvýšíte a tlačítka [-] snížíte.
4
Stiskněte tlačítko [Použít].
9RXF-0EA