Připojení mobilního zařízení přes bezdrátový směrovač LAN (připojení LAN)

Připojte mobilní zařízení k zařízení prostřednictvím směrovače bezdrátové sítě LAN stejným způsobem, jako k zařízení připojujete počítač. Když nakonfigurujete mobilní zařízení tak, aby se automaticky připojovalo k routeru bezdrátové sítě LAN, nemusíte jej příště připojovat ručně.
Nutná příprava
Zařízení připojte k síti pomocí bezdrátové nebo kabelové sítě LAN. Nastavení sítě
* Při použití kabelové sítě LAN zkontrolujte, zda je ke stejné síti připojen směrovač bezdrátové sítě LAN.
Nastavte IPv4 adresu zařízení. Nastavení adres IPv4
Připojte mobilní zařízení k některému z následujících směrovačů bezdrátové sítě LAN:
Směrovač bezdrátové sítě LAN připojený k zařízení
(Když je zařízení připojeno ke kabelové síti LAN) Směrovač bezdrátové sítě LAN v síti připojené k zařízení
Podrobnosti o způsobu připojení mobilního zařízení k bezdrátovému směrovači sítě LAN naleznete v příručce k mobilnímu zařízení.
9RXF-077