Potvrzení místa určení před odesláním

Nakonfigurujte nastavení tak, aby se před odesláním e-mailu, faxu nebo faxu I-Fax zobrazila obrazovka potvrzující místo určení. Zkontrolujte, zda v zadaném místě určení a zadaných informacích nejsou žádné chyby, aby nedošlo k odeslání omylem.
Volba, kdy zobrazit potvrzující obrazovku
Při zadávání místa určení číslem kódované volby
Když je místo určení zadáno pomocí čísla kódované volby, zobrazí se na potvrzující obrazovce uložené místo určení a název místa určení. Pokud je pod číslem kódované volby uložena skupina, zobrazí se název skupiny a počet míst určení.
Při odesílání e-mailu, faxu nebo faxu I-Fax
Když stisknete tlačítko [Spustit], abyste odeslali e-mail, fax nebo I-Fax, zobrazí se obrazovka potvrzující místo určení. Nastavte, zda se má zobrazovat pouze při odesílání na více míst určení (sekvenční vysílání) nebo při každém odesílání faxu, e-mailu nebo faxu I-Fax.
Při zadávání čísla faxu pomocí numerických kláves
Když zadáte číslo faxu s použitím numerických kláves a stisknete tlačítko [Spustit], zobrazí se obrazovka s výzvou k opětovnému zadání čísla. Po zadání druhého a následných míst určení jsou zobrazena před zadáním dalšího místa určení.
V této části je popsán způsob konfigurace nastavení pomocí Vzdáleného UR z počítače.
Na ovládacím panelu vyberte položku [Nabídka] na obrazovce [Domů] a pak vyberte položku [Nastavení funkcí] a nakonfigurujte nastavení. [Běžná nastavení]/[Potvrdit zadané faxové číslo]
Jsou vyžadována oprávnění správce.
1
Přihlaste se do vzdáleného uživatelského rozhraní v režimu správce systému. Spuštění vzdáleného uživatelského rozhraní
2
Na stránce portálu vzdáleného uživatelského rozhraní klikněte na možnost [Nastavení/Uložení]. Stránka portálu vzdáleného uživatelského rozhraní
3
Klikněte na tlačítko [Nastavení vysílání].
Zobrazí se obrazovka [Nastavení vysílání].
4
Nakonfigurujte nastavení, aby se zobrazila obrazovka potvrzující místo určení.
Chcete-li zobrazit obrazovku při zadávání místa určení pomocí čísla kódované volby
1
Klikněte na položku [Běžná nastavení] [Editovat].
Zobrazí se obrazovka [Editovat běžná nastavení].
2
V položce [Běžná nastavení] zaškrtněte políčko [Potvrdit při použití kódované volby VYS.].
3
Klikněte na tlačítko [OK].
Chcete-li zobrazit obrazovku při odesílání e-mailu, faxu nebo faxu I-Fax
1
Klikněte na položku [Běžná nastavení] [Editovat].
Zobrazí se obrazovka [Editovat běžná nastavení].
2
V nabídce [Běžná nastavení] zaškrtněte políčko [Potvrdit místo určení před odesláním] a vyberte položku, která se má zobrazit.
3
Klikněte na tlačítko [OK].
Chcete-li zobrazit obrazovku při zadávání čísla faxu pomocí numerických kláves
1
Klikněte na položku [Nastavení vysílání faxu] [Editovat].
Zobrazí se obrazovka [Upravit nastavení vysílání faxu].
2
V položce [Základní nastavení] zaškrtněte políčko [Potvrdit zadané faxové číslo].
3
Klikněte na tlačítko [OK].
5
Odhlaste se od vzdáleného uživatelského rozhraní.
9RXF-08H