Zákaz komunikace HTTP

Pokud používáte pouze připojení USB nebo nepoužíváte funkce, které vyžadují komunikaci HTTP, jako je vzdálené uživatelské rozhraní, tisk WSD a AirPrint, doporučujeme zakázat komunikaci HTTP.
V této části se popisuje, jak nakonfigurovat nastavení pomocí ovládacího panelu.
Nastavení lze rovněž nakonfigurovat prostřednictvím Vzdáleného UR z počítače. Správa zařízení z počítače (Vzdálené UR)
Jsou vyžadována oprávnění správce.
1
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Nabídka] na obrazovce [Domů]. Obrazovka [Domů]
2
Stiskněte tlačítko [Možnosti] [Síť] [Nastavení TCP/IP] [Použít HTTP].
Zobrazí se obrazovka [Použít HTTP].
Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte ID a PIN správce systému a poté klikněte na tlačítko [Přihlásit]. ID a kód PIN správce systému
3
Stiskněte tlačítko [Vypnuto] [Ano].
9RXF-092