[Možnosti]

Podpora pro import a export položky [Možnosti] je zobrazena níže.
: Lze importovat nebo exportovat
: Nelze importovat nebo exportovat

[Nastavení zobrazení]

Nastavení
Import a export
[Výchozí obrazovka po spuštění/obnově]
[Nastavení zobrazení tlačítka domovské stránky]
[Jazyk]
[Jazyk vzdáleného UR]
[Oznám. Vyčistit obl. sk.orig.]
[Přepínač zadání milimetry/palce]
[Zobr. čas pro přípravu kaz.]
[Zobrazit upoz.na čištění fixační sestavy]
[Zobrazit varování]
[Akce při varování]
[Zobrazit adresu IP]

[Rozvržení anglické klávesnice]

Nastavení
Import a export
[Rozvržení anglické klávesnice]

[Nastavení časovače/energie]

Nastavení
Import a export
[Nastavení aktuálního data/času]
[Nastavení data/času]
[Formát data]
[Formát času]
[Čas autom. resetování]
[Funkce po autom. resetování]
[Čas do automatického vypnutí]
[Čas aut.přep. do spánku]
[Auto denní časovač spánku]
[Nast. času konce rež. spánku]

[Síť]

Nastavení
Import a export
[Vybrat kabel./bezdr. síť LAN]
[Nastavení bezdrátové sítě LAN]
[Ručně zadat název sítě (SSID)]
[Režim tl. odeslání WPS]
[Režim kódu PIN WPS]
[Režim úspory energie]
[Info o připojení]
[Nastavení přímého připojení]
[Snadné připojení prostřednictvím PC]
[Nastavení TCP/IP]
[Nastavení IPv4]
*1
[Nastavení IPv6]
[Nastavení DNS]
[Nastavení WINS]
[Nastavení LPD]
[Nastavení RAW]
[Nastavení WSD]
[Použít režim FTP PASV]
[Nastavení tisku IPP]
[Použít HTTP]
[Použít IPSec]
[Nastavení Network Link Scan]
[Nastavení čísla portu]
[Velikost MTU]
[Nastavení SNMP]
[Použít vyčleněný port]
[Způsob ověření vyčlen. portu]
[Doba ček. na přip. při spušť.]
[Nastavení ovladače Ethernetu]
[Použít IEEE 802.1X]
[Nastavení brány firewall]
[Správa nastavení zařízení]
[Kontrolní služba]
[RMT-SW]
[Inicializovat nastavení sítě]
*1 Možnost [Příkaz PING] je „.“

[Externí rozhraní]

Nastavení
Import a export
[Nastavení USB]

[Přístupnost]

Nastavení
Import a export
[Obrátit barvy obrazovky]
[Jas]
[Doba zobrazení zprávy]
9RXF-0CH