[Správa zařízení]

Určete a spravujte nastavení informací a operací týkajících se hardwaru zařízení.
* Hodnoty vyznačené tučným červeným písmem představují výchozí nastavení pro každou položku.

[Nastavení informací o zařízení]

[Nabídka] [Nastavení správy] [Správa zařízení]
Zadejte název pro identifikaci zařízení a umístění instalace.
Zde zadané informace se zobrazí na stránce Remote UI Portal. Stránka portálu vzdáleného uživatelského rozhraní
[Název zařízení]
[Umístění]

[Vybrat zemi/region]

[Nabídka] [Nastavení správy] [Správa zařízení]
Zadat můžete zemi nebo oblast, kde se stroj používá. Výchozí nastavení může být různé podle nastavení, které bylo vybráno při prvním zapnutí.
* V závislosti na vaší zemi nebo regionu nemusí být nastavení [Vybrat zemi/region] dostupné, případně se může jeho obsah nebo výchozí nastavení lišit.
[Rakousko (AT)]
[Bělorusko (BY)]
[Belgie (BE)]
[Česká republika (CZ)]
[Dánsko (DK)]
[Egypt (EG)]
[Finsko (FI)]
[Francie (FR)]
[Německo (DE)]
[Velká Británie (GB)]
[Řecko (GR)]
[Maďarsko (HU)]
[Irsko (IE)]
[Itálie (IT)]
[Jordánsko (JO)]
[Lucembursko (LU)]
[Nizozemsko (NL)]
[Norsko (NO)]
[Polsko (PL)]
[Portugalsko (PT)]
[Rusko (RU)]
[Saúdská Arábie (SA)]
[Slovinsko (SI)]
[Jižní Afrika (ZA)]
[Španělsko (ES)]
[Švédsko (SE)]
[Švýcarsko (CH)]
[Spojené arabské emiráty (SAE)]
[Ukrajina (UA)]
[Jiná]

[Zobrazit výpis úloh]

[Nabídka] [Nastavení správy] [Správa zařízení]
Určete, zda se mají na obrazovce monitoru stavu a v hlášeních správy komunikace zobrazovat protokoly pro tisk, skenování, faxování a kopírování.
Obrazovka [Monitor stavu]
Kontrola využití a protokolů pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní
Tisk a zobrazení hlášení a seznamů
[Vypnuto]
[Zapnuto]

[Zobr. info. o spotř. mat. (Vzd.UR/Stav toneru)]

[Nabídka] [Nastavení správy] [Správa zařízení]
Určete, zda se ve stavovém a vzdáleném uživatelském rozhraní toneru zobrazí tlačítko pro přístup na stránky pro nákup tonerových kazet. Můžete také určit, zda se má použít stav toneru.
Určete, zda chcete zobrazit tlačítko ve vzdáleném uživatelském rozhraní v [Zobr.tlačítko nák.spot.mat.].
Zadejte, zda chcete použít stav toneru v [Toner Status] v [Nastavení Toner Status].
Pokud se rozhodnete použít stav toneru, použijte možnost [Zobr.tlačítko nák.spot.mat.] v části [Nastavení Toner Status] k zadání, zda se má tlačítko zobrazit.
Stav toneru odešle do zařízení počítače, na kterém je nástroj nainstalován, oznámení o zbývajícím množství toneru v zařízení. Stáhněte si nástroj Toner Status z webové stránky společnosti Canon pro vaši zemi/oblast a nainstalujte si jej do svého počítače.
https://global.canon/en/support/
* If the machine is supplied with a CD-ROM or DVD-ROM, you can also use this to install Toner Status.
[Zobr. tl. nák. sp. mat. (VUR)]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Nastavení Toner Status]
[Toner Status]
[Vyp]
[Zap]
[Zobr.tlačítko nák.spot.mat.]
     [Vyp]
     [Zap]

[Sken. s Canon PRINT Business]

[Nabídka] [Nastavení správy] [Správa zařízení]
Určete, zda bude možno používat funkce skenování tohoto zařízení z mobilního zařízení s použitím nainstalovaného nástroje Canon PRINT Business.
[Vypnuto]
[Zapnuto]

[Oznámení pro kontr. nast. pap.]

[Nabídka] [Nastavení správy] [Správa zařízení]
Určete, zda se po vložení zásuvky papíru do zařízení zobrazí obrazovka Upozornit na kontrolu nastavení papíru. Vkládání papíru do zásuvky na papír
[Vypnuto]
[Zapnuto]

[Canon Genuine Mode]

[Nabídka] [Nastavení správy] [Správa zařízení]
Zadejte, zda se má přepnout do originálního režimu Canon.
Za normálních okolností není třeba toto nastavení měnit.
Toto nastavení může změnit servisní zástupce společnosti Canon. Pokud se toto nastavení nezobrazuje, obraťte se na správce stroje.
[Vypnuto]
[Zapnuto]
9RXF-0C7