Nastavení adres IPv6

V prostředí IPv6 můžete nastavit následující adresy IPv6 a současně je používat.
Místní spojovací adresa
Adresa, kterou lze použít pouze v rámci stejného propojení. Nelze ji použít pro komunikaci se zařízeními umístěnými za směrovačem.
Místní spojovací adresa se nastaví automaticky po povolení používání adres IPv6.
Bezstavová adresa
Adresa, která je automaticky generována pomocí předpony sítě oznámené směrovačem a pomocí adresy MAC zařízení.
Po restartování zařízení (nebo zapnutí napájení) se bezstavová adresa vymaže.
Ruční adresa
Adresa, kterou zadáváte ručně stanovením IP adresy, délky prefixu a výchozí adresy směrovače.
Stavová adresa
Adresa získaná ze serveru DHCP pomocí protokolu DHCPv6.
V této části je popsán způsob konfigurace nastavení pomocí Vzdáleného UR z počítače.
Na ovládacím panelu vyberte položku [Nabídka] na obrazovce [Domů] a pak vyberte položku [Možnosti] a nakonfigurujte nastavení. K nakonfigurování některých nastavení nelze použít ovládací panel. [Nastavení IPv6]
Jsou vyžadována oprávnění správce. Aby se nastavení použila, je zařízení nutné restartovat.
Nutná příprava
Nastavte IPv4 adresu zařízení. Nastavení adres IPv4
V prostředí IPv6 nelze použít funkci pro skenování originálů a ukládání dat do počítače.
1
Přihlaste se do Vzdáleného uživatelského rozhraní v režimu správce systému. Spuštění vzdáleného uživatelského rozhraní
2
Na stránce portálu vzdáleného uživatelského rozhraní klikněte na možnost [Nastavení/Uložení]. Stránka portálu vzdáleného uživatelského rozhraní
3
Klikněte na položku [Nastavení sítě] [Nastavení IPv6] [Editovat].
Zobrazí se obrazovka [Editovat nastavení IPv6].
4
V položce [Nastavení adresy IP] zaškrtněte políčko [Použít IPv6].
5
Nastavte adresu IPv6.
Při použití bezstavové adresy
Zaškrtněte políčko [Použít bezstavovou adresu].
Při použití ruční adresy
Zaškrtněte políčko [Použít ruční adresu] a zadejte IP adresu, délku prefixu a výchozí adresu směrovače.
* Nelze zadat adresu vícesměrového vysílání (adresa začínající na „ff“).
Při použití stavové adresy
Zaškrtněte políčko [Použít DHCPv6].
6
Klikněte na tlačítko [OK].
7
Restartujte stroj. Restartování zařízení
Nastavení se použijí.
Proveďte test připojení, abyste zkontrolovali, zda je adresa IPv6 správně nakonfigurována. Kontrola stavu a nastavení sítě
Pokud se po instalaci ovladače tiskárny změní IP adresa
Musíte přidat nový port. Přidání portu
9RXF-01K