Připojení k bezdrátové síti LAN

Připojte počítač k zařízení prostřednictvím směrovače bezdrátové sítě LAN (přístupového bodu).
V závislosti na směrovači bezdrátové sítě LAN se může lišit typ připojení a bezpečnostní standardy. Zkontrolujte typ připojení a bezpečnostní standard, které jsou podporovány směrovačem bezdrátové sítě LAN i zařízením, a poté vytvořte připojení podle typu připojení.
V závislosti na typu připojení musíte zadat bezpečnostní informace směrovače bezdrátové sítě LAN.
Připojení k zabezpečenému síťovému prostředí
Rádiové vlny používané pro bezdrátovou komunikaci mohou v určitém rozsahu dosáhnout až za zdi a jiné překážky. Z tohoto důvodu může připojení zařízení k síti bez řádných bezpečnostních opatření vést k úniku informací ze zařízení třetím stranám. Zařízení připojujete k bezdrátové síti LAN dle vlastního uvážení a na vlastní odpovědnost. Ochrana sítě
Snížení spotřeby energie
Pokud je povolený úsporný režim, zařízení pravidelně přechází do úsporného stavu, což je řízeno signálem vysílaným směrovačem bezdrátové sítě LAN. [Režim úspory energie]

Kontrola typů připojení a zabezpečení podporovaných zařízením

Typ připojení

Připojte se pomocí typu připojení, který podporuje váš směrovač bezdrátové sítě LAN. Chcete-li podrobně specifikovat ověření, šifrování nebo jinou metodu zabezpečení, použijte pro připojení metodu ručního nastavení.
Zařízení podporuje následující typy připojení:
Režim Push Button (WPS)
Pokud je na obalu směrovače bezdrátové sítě LAN nebo na tlačítku zařízení výše uvedený symbol, můžete se snadno připojit stisknutím tlačítka.
Připojení k bezdrátové síti LAN pomocí tlačítka směrovače (režim Push Button)
Režim kódu PIN WPS
Pokud používáte směrovač WPS, který nepodporuje režim push button, pro připojení zadejte kód PIN.
Připojení k bezdrátové síti LAN zadáním kódu PIN (funkce WPS v režimu kódu PIN)
* Pokud je bezdrátový směrovač sítě LAN nastaven na použití metody ověřování WEP, možná nebudete moci nastavit připojení prostřednictvím funkce WPS. V takovém případě použijte pro připojení metodu ručního nastavení.
Metoda nastavení přístupového bodu
Vyhledejte směrovač bezdrátové sítě LAN z počítače a ručně zadejte síťový klíč, abyste se připojili.
Připojení k bezdrátové síti LAN vyhledáním směrovače (metoda nastavení přístupového bodu)
Když se připojíte pomocí metody nastavení přístupového bodu, jsou nastaveny následující metody ověřování a šifrování:
Metoda ověřování WEP: Otevřený systém
Šifrování pro WPA/WPA2: AES-CCMP nebo TKIP se nastaví automaticky podle vybraného směrovače bezdrátové sítě LAN.
Chcete-li zadat jinou metodu ověřování nebo šifrování, použijte k připojení metodu ručního nastavení.
Metoda ručního nastavení
Kromě identifikátoru SSID a síťového klíče zadejte ručně také všechna nastavení bezdrátové sítě LAN, jako jsou metody ověřování a šifrování pro připojení.
Připojení k bezdrátové síti LAN nastavením podrobností (metoda ručního nastavení)

Standardy zabezpečení

Bezdrátová síť LAN zařízení podporuje níže uvedené bezpečnostní standardy. Více informací o tom, zda váš směrovač bezdrátové sítě LAN podporuje tyto standardy, naleznete v příručce ke směrovači bezdrátové sítě LAN nebo se obraťte na jeho výrobce.
WEP
WPA-PSK
WPA2-PSK
WPA-EAP
WPA2-EAP

Informace o směrovači bezdrátové sítě LAN potřebné pro připojení

Pokud se připojujete pomocí metody nastavení přístupového bodu nebo metody ručního nastavení, musíte nastavit níže uvedené položky.
Tyto informace jsou uvedeny na hlavní jednotce směrovače bezdrátové sítě LAN. Podrobnosti najdete v návodu k směrovači bezdrátové sítě LAN nebo kontaktujte výrobce.
SSID
Toto je název používaný k identifikaci směrovače bezdrátové sítě LAN. Může být uveden jako název přístupového bodu nebo název sítě.
Síťový klíč
Toto je klíčové slovo používané pro šifrování dat nebo heslo používané pro síťové ověřování. To může být uvedeno jako šifrovací klíč, klíč WEP, přístupové heslo WPA/WPA2 nebo předsdílený klíč (PSK).
Standardy zabezpečení
Tyto informace jsou vyžadovány při připojování pomocí metody ručního nastavení. Zkontrolujte následující údaje:
Standardy zabezpečení
WEP
WPA-PSK
WPA2-PSK
WPA-EAP
WPA2-EAP
Metoda ověřování WEP
Otevřený systém
Sdílený klíč
Šifrování pro WPA/WPA2
TKIP
AES-CCMP
Ověřování IEEE 802.1X
9RXF-01A