Instalace softwaru a ovladačů do počítače

Nainstalujte odpovídající software a ovladače do počítače používajícího funkce zařízení, jako je tisk, vzdálené skenování a faxování z počítače.
Před instalací softwaru a ovladačů nainstalujte do počítače všechny potřebné volitelné položky.
Průběh instalace
Zkontrolujte pracovní prostředí dle webových stránek společnosti Canon pro vaši zemi/oblast a stáhněte a nainstalujte nejnovější software a ovladače.
https://global.canon/en/support/
* Pokud je se zařízením dodán také disk CD-ROM nebo DVD-ROM, můžete jej použít pro instalaci softwaru a ovladačů.
Podrobnosti o metodě instalace naleznete v příručce k softwaru nebo ovladači na webu online příručky.
https://oip.manual.canon/
Opatření a omezení
Provozní prostředí
V závislosti na operačním systému nemusí váš počítač podporovat určitý software nebo ovladače. Nejnovější informace o podporovaných operačních systémech naleznete na webových stránkách společnosti Canon.
https://global.canon/en/support/
V závislosti na modelu a prostředí použití nemusí být některé funkce softwaru nebo ovladačů dostupné.
V případě nakonfigurovaného nastavení brány firewall počítače
Počítač, který bude se strojem používán, musí mít povolenou komunikaci se zařízením. Pokud počítač nebude moci se zařízením komunikovat, nebude možné instalovat software a ovladače ani používat funkce zařízení. Nastavení brány firewall
Pokud se po instalaci ovladače tiskárny změní IP adresa zařízení
V systému Windows závisí požadovaná akce na portu, který používáte.
Pokud používáte port MFNP, připojení je udržováno tak dlouho, dokud patří zařízení a počítač do stejné podsítě, takže na počítači není vyžadována žádná akce.
Pokud používáte standardní port protokolu TCP/IP, musíte přidat nový port. Přidání portu
Pokud nevíte, který port se používá, podívejte se na následující část:
Zobrazení portu tiskárny
V systému macOS musíte znovu uložit zařízení na počítači Mac. Podrobnosti o uložení zařízení naleznete v příručce k ovladači na webu online příručky.
https://oip.manual.canon/
* Jestliže používáte protokol DHCP k automatickému získání IP adresy zařízení, může se IP adresa automaticky změnit.
Používání funkcí zařízení bez instalace softwaru nebo ovladačů (macOS)
Pomocí standardu AirPrint, kterým je systém macOS vybaven, můžete tisknout či skenovat data a odesílat faxy z počítače bez nutnosti instalace softwaru nebo ovladačů. Používání aplikace AirPrint k tisku a skenování dat a odesílání faxů
9RXF-024