AirPrint nefunguje

Problém vyřešte kontrolou položek níže.
Je napájení zařízení zapnuté?
Pokud je zařízení zapnuté, restartujte jej a zkuste službu AirPrint spustit znovu. Restartování zařízení
Objevuje se na ovládacím panelu chybová zpráva?
Podle pokynů v chybové zprávě na displeji odstraňte problém. Zobrazí se zpráva
Pokud používáte Mac, je správně připojen k zařízení?
Připojte Mac k síti na stejnou síť LAN jako je zařízení. Nastavení sítě
Při připojení prostřednictvím USB připojte počítač Mac pomocí USB kabelu přímo do USB portu pro připojení počítače na zadní straně zařízení. Zadní strana
Byli jste požádáni o zadání ID oddělení a kódu PIN pro tisk z počítače? (Při používání správy ID oddělení na zařízení)
Pokud jste byli požádáni o zadání ID oddělení a kódu PIN pro tisk z počítače, tak zařízení blokuje tisk z neznámého ID oddělení a službu AirPrint nelze použít. Pokud chcete povolit službu AirPrint, zrušte blokování tisku v případě neznámého ID oddělení. Povolení správy ID oddělení
Jsou omezeny funkce použitelné se službou AirPrint?
Pokud byl protokol (IPP nebo Network Link Scan) pro použití se službou AirPrint zakázán a funkce jsou omezené, zrušte toto omezení a povolte používání služby AirPrint. Nastavení funkcí a zabezpečení, které se použije se službou AirPrint
Je na vašem zařízení Apple povolena technologie Bonjour?
Povolit technologii Bonjour, pokud není povolena. Další podrobnosti najdete v příručce k vašemu zařízení Apple.
9RXF-0FX