Výtisky jsou našikmo

Tento příznak se může objevit, když jsou vodítka papíru zarovnaná, ale jsou příliš volná nebo příliš těsná. Zkontrolujte vodítka papíru a zarovnejte je podle šířky papíru. Vkládání papíru
Zásuvka na papír
Víceúčelová přihrádka
9RXF-0F8