A beállítások és az adatok inicializálása

A készülék gyári beállításokra való visszaállításához inicializálhatja a beállításokat és a bejegyzett adatokat. Lehetőség van minden beállítás és adat, valamint csak meghatározott beállítások és inicializálására is.
Meghatározott beállítások és adatok inicializálása
A következő elemeket egyesével inicializálhatja:
Beállítások menü: A [Főképernyő] [Menü] elemének beállításait inicializálja.
Kulcs és tanúsítvány: Inicializálja a kulcs és a tanúsítvány, valamint a hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány beállításait, és mindent töröl az előre telepített kulcs és tanúsítvány kivételével.
Címjegyzék: Törli a címjegyzékbe bejegyzett célhelyeket.
Meghatározott beállítások és adatok inicializálása
Minden beállítás és adat inicializálása
Az összes beállítást visszaállíthatja a gyári beállításokra, és az összes tárolt adatot törölheti, a naplókat is beleértve. Az inicializálás elvégzésével megelőzhető a bizalmas adatokhoz való hozzáférés és a jogosulatlan használat, például amikor lecseréli vagy leselejtezi a készüléket.
Minden beállítás és adat inicializálása

Meghatározott beállítások és adatok inicializálása

Ez a rész azt mutatja be, hogyan végezhető el a beállítások és az adatok inicializálása számítógépről a Távoli felhasználói felület használatával.
A vezérlőpulton válassza ki a [Főképernyő] [Menü] elemét, majd végezze el az inicializálást a [Beállítások] vagy a [Kezelési beállítások] menüpontból. [Hálózati beállítások inicializálása]/[Adatkezelés]
Rendszergazdai jogosultság szükséges. Az inicializálni kívánt elemtől függően előfordulhat, hogy újra kell indítania a készüléket.
1
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre rendszerkezelői módban. A Távoli felhasználói felület elindítása
2
A Távoli felhasználói felület Portál oldalán kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] elemre. A Távoli felhasználói felület Portál oldala
3
Kattintson az [Adatkezelés] lehetőségre.
Megjelenik a [Adatkezelés] képernyő.
4
Válassza ki az inicializálni kívánt elemet.
A Beállítások menü inicializálása
Kattintson a [Menü inicializálása] lehetőségre, és válassza ki az inicializálni kívánt beállítást az [Inicializálandó menü] részen.
Kulcs és tanúsítvány inicializálása
Kattintson az [Kulcs és tanúsítvány inicializálása] lehetőségre.
A címjegyzék inicializálása
Kattintson az [Címjegyzék inicializálása] lehetőségre.
Ha megjelenik a [PIN-kód megadása] képernyő, adja meg a címjegyzék PIN-kód-kódját, majd kattintson az [OK] gombra.
5
Kattintson a [Inicializálás] [OK] gombra.
A megadott tételt inicializálja a készülék.
6
Jelentkezzen ki a Távoli felhasználói felületről.
A Beállítások menü inicializálása
Az alábbi elemek inicializálásakor indítsa újra a készüléket az inicializált beállítások alkalmazásához. A készülék újraindítása
[Beállítások]
[Funkcióbeállítások]
[Kezelési beállítások]
[Hálózati beállítások]
Kulcs és tanúsítvány inicializálása
A kulcsot és tanúsítványt használó funkciók, például a TLS, valamint az IPSec IKE protokollja le vannak tiltva. Ha újra szeretné használni ezeket a funkciókat, be kell állítania a kulcsot és a tanúsítványt, és ismét engedélyeznie kell a funkciót.
A Beállítások menü [Kezelési beállítások] menüpontjának inicializálása
Ez a távoli felhasználói felület elérésére szolgáló PIN-kódot is inicializálja. A Távoli felhasználói felület használatához újra be kell állítania a Távoli felhasználói felület eléréséhez szükséges PIN-kódot. A Távoli felhasználói felület használatához szükséges PIN-kód beállítása

Minden beállítás és adat inicializálása

Az összes beállítás és adat inicializálásához használja a vezérlőpultot. Ezek nem inicializálhatók számítógép és a Távoli felhasználói felület használatával.
Rendszergazdai jogosultság szükséges. Amikor ezeket az elemeket inicializálja, a készülék automatikusan újraindul.
Az inicializálás előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e feldolgozás alatt álló, illetve feldolgozásra váró adatok a készüléken. Az inicializálás során ezek az adatok is törlődnek.
1
A vezérlőpulton válassza ki a [Főképernyő] [Menü] elemét. [Főképernyő] képernyő
2
Nyomja meg a [Kezelési beállítások] [Összes adat/beállítás inicializálása] lehetőséget.
Megjelenik az inicializálást megerősítő képernyő.
Amikor megjelenik a bejelentkezési képernyő, adja meg a rendszerkezelői azonosítót és a PIN-kódot, majd kattintson a [Bejelentkezés] lehetőségre. Rendszerkezelői azonosító és PIN-kód
3
Nyomja meg a [Igen] [Igen] lehetőséget.
A készülék minden beállítást és adatot inicializál.
Az inicializálás után a készülék automatikusan újraindul.
9RXS-09R