Nem lehet faxot küldeni

A hiba elhárításához ellenőrizze a következő lépéseket:

1. lépés: Az eredeti dokumentum ellenőrzése

Megfelelően helyezte el az eredeti dokumentumot?
Az eredeti dokumentum elhelyezéskor ügyeljen a beolvasandó oldal tájolására.
Ha az üveglapra helyezi a dokumentumot
Az eredeti dokumentumot a beolvasandó oldalával lefelé helyezze be. Dokumentumok elhelyezése az üveglapon
Ha az adagolóba helyezi a dokumentumot
Az eredeti dokumentumot a beolvasandó oldalával felfelé helyezze be. Dokumentum behelyezése az adagolóba

2. lépés: A készülék állapotának ellenőrzése

Világít vagy villog a vezérlőpulton az adatkijelző?
Ha igen, akkor adatok feldolgozása van folyamatban. Az adatküldés akkor fejeződik be, amikor az adatok feldolgozását jelző fény kialszik. Vezérlőpult
Megfelelően van csatlakoztatva a telefonkábel?
Ellenőrizze, hogy a mellékelt telefonkábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék telefoncsatlakozójához (LINE) és a fali telefonvonal-csatlakóhoz, és szükség esetén javítsa ki a csatlakoztatással kapcsolatos problémákat.
A csatlakoztatás módjával kapcsolatos részletekért tekintse meg a telefonvonal csatlakoztatására szolgáló eljárást. 4. lépés: Csatlakoztatás telefonvonalhoz
Telefonbeszélgetés van folyamatban a készülékhez csatlakoztatott telefonon?
A fax küldése előtt fejezze be a telefonhívást.
Történt valamilyen hiba?
Ellenőrizze a faxküldés állapotát és naplóját, és ha a kijelzőn„#” jellel kezdődő háromjegyű szám (hibakód) látható, akkor a hibakód használatával keresse meg a hiba elhárításához szükséges lépéseket.
Az elküldött és fogadott faxok állapotának és naplójának ellenőrzése
Hibakód jelenik meg
A [Megtelt a memória.] üzenet látható a vezérlőpulton?
Ha igen, akkor nem olvashatja be az eredeti dokumentumot, mert nincs elegendő szabad memória a készüléken.
Próbálja meg a következőket:
Ha a készüléken nyomtatásra vagy küldésre váró adatok vannak, várja meg, amíg befejeződik a feldolgozás.
Ha sok oldalból álló dokumentumot küld, küldés előtt ossza fel több részre.
Ellenőrizze a fogadott faxokat a készülék memóriájában, szükség szerint nyomtassa ki vagy továbbítsa őket, és törölje a felesleges faxokat. A memóriába mentett faxok megtekintése és nyomtatása
A dokumentum beolvasásakor csökkentse le a beállított felbontást.
[Főképernyő] a vezérlőpulton [Fax] [Küld./vét. beáll.] [Felbontás] Válassza ki a felbontást.

3. lépés: A küldési állapot ellenőrzése

Helyesen adta meg a címzettet?
Elképzelhető, hogy telefonszámot adott meg, vagy hibás a faxszám. Ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a címzettet, majd küldje el újra a faxot.
Optikai vonalon keresztül végez faxküldést?
A készüléket az analóg vonalakra vonatkozó szabványoknak megfelelően tervezték, és a készülék használatával nem garantálható az optikai vonalon keresztül történő faxküldés. Elképzelhető azonban, hogy optikai vonalon keresztül is végezhet műveleteket, ezért tekintse meg a következő részt.
Nem lehet faxot küldeni vagy fogadni optikai vonalon keresztül
Helyesen van beállítva a telefonvonal típusa?
Elképzelhető, hogy a készülék nem helyesen konfigurálta a telefonvonal típusát. Konfigurálja manuálisan a telefonvonal típusát.
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre [Beállítások/Bejegyzés] [Küldési beállítások] [Faxküldési beállítások] [Szerkesztés] a [Vonaltípus kiválasztása] pontban, válassza a [Kézi] lehetőséget a [Vonal] pontnál válassza ki a telefonvonal típusát [OK]
A vezérlőpulton válassza ki a [Főképernyő] [Menü] elemét, majd válassza a [Funkcióbeállítások] lehetőséget a beállítások konfigurálásához. [Vonaltípus kiválasztása]
*Ha nem ismeri a telefonvonal típusát, vegye fel a kapcsolatot a telefonszolgáltatójával.
Tengerentúli rendeltetési helyet adott meg?
Ha igen, akkor elképzelhető, hogy a készülék nem tudott megfelelően csatlakozni a célhelyhez. A nemzetközi hívószám vagy országkód megadása után adja meg a várakozási időt (szünetet), vagy csökkentse a kommunikáció kezdési sebességét a fax elküldése előtt. Nem küldhető fax nemzetközi címre
A küldési célhely készen áll a fax vételére?
Elképzelhető, hogy nincs bekapcsolva a fogadó fél eszköze, vagy nincs megfelelően konfigurálva a vételi mód. Ellenőriztesse le a másik féllel a következőket.
9RXS-0HA