Określanie miejsc docelowych

Podczas wysyłania lub zapisywania zeskanowanych danych lub faksów określ miejsca docelowe korzystając z poniższej metody.
Metoda określania miejsc docelowych i liczba miejsc docelowych, które można określić, różnią się w zależności od funkcji i miejsca docelowego.
Określanie miejsc docelowych
Podczas wysyłania zeskanowanych danych pocztą elektroniczną lub I-faksem możesz określić miejsca docelowe dla pól Cc i Bcc tylko z książki adresowej.
Korzystanie z książki adresowej
Określ miejsce docelowe zarejestrowane w książce adresowej urządzenia.
Określanie miejsc docelowych (książka adresowa)
Wprowadzanie miejsca docelowego bezpośrednio
Wprowadź znaki alfanumeryczne za pomocą klawiatury lub klawiszy numerycznych panelu sterowania.
Określanie miejsc docelowych (wprowadzanie bezpośrednie)
Korzystanie z serwera LDAP
Wyszukaj i określ miejsce docelowe na podstawie informacji o użytkownikach zarządzanych przez serwer LDAP.
Określanie miejsc docelowych (serwer LDAP)
Używanie książki adresowej na urządzeniach przenośnych
Wysyłając zeskanowane dane pocztą elektroniczną, możesz określić miejsce docelowe zarejestrowane w książce adresowej urządzenia przenośnego.
Określanie miejsc docelowych (książka adresowa w urządzeniu przenośnym)
Korzystanie z dziennika zadań TX
Możesz wywołać dziennik zadań TX dla zadań skanowania lub faksowania i określić miejsca docelowe, które zostały wskazane w przeszłości.
Określanie miejsc docelowych (dziennik zadań TX)
Określanie wielu odbiorców
Możesz określić wiele miejsc docelowych, powtarzając operację definiowania miejsca docelowego.
Nie możesz jednak określić jako miejsc docelowych wielu miejsc zapisu plików (folder udostępniony lub serwer FTP).
W przypadku usuwania określonego miejsca docelowego po określeniu wielu miejsc docelowych
Użyj poniższej procedury:
Na ekranie skanowania lub faksu, wybierz [Potwierdź odbiorcę] zaznacz pole wyboru miejsca docelowego lub grupy, którą chcesz usunąć [Usuń z odbiorcy] [Tak].
Jeśli zaznaczyłeś pole wyboru grupy, możesz nacisnąć [Szczegóły] [Odbiorca], aby wyświetlić miejsca docelowe zarejestrowane w tej grupie. Nie możesz indywidualnie usuwać miejsc docelowych zarejestrowanych w grupie.
Potwierdzanie miejsc docelowych
W zależności od ustawień urządzenia może zostać wyświetlony ekran potwierdzający, czy określone miejsce docelowe jest poprawne.
Ponadto sposób określania miejsc docelowych może być ograniczony, a wysyłanie może być ograniczone tylko do określonych miejsc docelowych.
Zapobieganie wysyłaniu danych przez pomyłkę i wyciekowi informacji
9RXX-03K