Przygotowania i orientacja podczas ładowania kopert

Ponieważ koperty mają inny kształt i grubość niż zwykły papier, przed załadowaniem kopert należy poczynić odpowiednie przygotowania.
Koperty mogą być zadrukowane tylko na przedniej stronie (nieklejonej stronie). Załaduj kopertę do tacy uniwersalnej, sprawdzając orientację koperty i upewniając się, że jest ona skierowana właściwą stroną do góry.
Aby uzyskać informacje o ogólnej procedurze ładowania kopert do tacy uniwersalnej, zob.:
Ładowanie papieru do tacy wielofunkcyjnej

Przygotowania przed załadowaniem kopert

Wyrównaj koperty niezależnie od liczby kopert, które mają być załadowane.
1
Zamknij klapkę każdej koperty.
2
Spłaszcz je, aby usunąć z nich powietrze i upewnij się, że brzegi są mocno dociśnięte.
3
Wyprostuj zagięte rogi kopert i wygładź zagniecenia.
4
Wyrównaj krawędzie kopert na płaskiej powierzchni.
Koperty są gotowe do załadowania.

Orientacja kopert

Włóż koperty nr 10 (COM10), Monarch, ISO-C5 lub DL od krótszego boku, stroną przednią (nie sklejoną) do góry. Umieść je tak, aby skrzydełko było zamknięte i znajdowało się po lewej stronie.
9RXX-030