Regulacja głośności (dla modeli z funkcją faksu)

Możesz regulować głośność dźwięków emitowanych przez urządzenie.
Możesz również ustawić, czy urządzenie ma wydawać dźwięki informujące o operacjach i stanach.

Regulacja głośności faksu

Możesz regulować głośność dźwięków emitowanych podczas wysyłania i odbierania faksów.
W tym rozdziale opisano, jak regulować poziom głośności za pomocą panelu sterowania.
Możesz też regulować głośność za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)
1
Naciśnij klawisz głośności () na panelu sterowania. Panel sterowania
2
Przeciągnij suwak w lewo lub w prawo, aby wyregulować głośność, a następnie naciśnij [Zastosuj].
Głośność została wyregulowana.
Przesunięcie suwaka w prawo zwiększa głośność.
Przesunięcie suwaka do końca w lewo powoduje wyciszenie dźwięku.

Regulacja innych dźwięków funkcji faksu

Możesz dostosować głośność dźwięku faksu przychodzącego oraz dźwięków powiadamiających o pomyślnym wysłaniu i odebraniu faksów oraz o pomyślnym zeskanowaniu oryginałów.
Możesz też skonfigurować ustawienie, by dźwięk był emitowany tylko w przypadku wystąpienia błędu.
W tym rozdziale opisano, jak regulować poziom głośności za pomocą panelu sterowania.
Możesz też regulować głośność za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)
1
Naciśnij klawisz głośności () na panelu sterowania. Panel sterowania
Zostanie wyświetlony ekran [Liczba faksów].
2
Naciśnij [Inne ustaw. głośn.].
Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia głośności].
3
Wybierz element, którego głośność chcesz wyregulować.
[Sygnał dzwonka]
Wyreguluj głośność dźwięku powiadamiającego o przychodzących faksach.
[Sygnał zakończenia wysyłania]
Wyreguluj głośność dźwięku powiadamiającego o zakończeniu wysyłania faksu.
[Sygnał zakończenia odbioru]
Wyreguluj głośność dźwięku powiadamiającego o zakończeniu odbierania faksu.
[Sygnał zakończenia skanowania]
Wyreguluj głośność dźwięku powiadamiającego o zakończeniu skanowania oryginału faksu.
4
Przeciągnij suwak w lewo lub w prawo, aby wyregulować głośność, a następnie naciśnij [Zastosuj].
Przesunięcie suwaka w prawo zwiększa głośność.
Przesunięcie suwaka do końca w lewo powoduje wyciszenie dźwięku.
Aby emitować dźwięk zakończenia tylko wtedy, gdy wystąpi błąd, ustaw [Dźwięk tylko w przypadku błędu] na [Włącz].
5
Naciśnij [Zastosuj] [Zastosuj].
Głośność została wyregulowana.

Ustawianie dźwięków powiadomień dla operacji i statusów

Możesz też ustawić, czy urządzenie ma wydawać dźwięki informujące o wykonywanych operacjach i stanach, np. podczas obsługi panelu sterowania czy wykrycia błędów.
W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)
1
Naciśnij klawisz głośności () na panelu sterowania. Panel sterowania
Zostanie wyświetlony ekran [Liczba faksów].
2
Naciśnij [Inne ustaw. głośn.].
Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia głośności].
3
Określ, czy mają być emitowane dźwięki powiadomień. Ekran [Ustawienia głośności]
Aby włączyć dźwięki powiadomień, wybierz [Włącz].
4
Naciśnij [Zastosuj] [Zastosuj].
Ustawienia dźwięku powiadomienia zostaną zastosowane.
9RXX-043