Wysyłanie faksu po rozmowie telefonicznej (wysyłanie ręczne)

Po zakończeniu rozmowy telefonicznej możesz wysłać faks. Aby wykonać połączenie telefoniczne, należy użyć telefonu zewnętrznego lub opcjonalnego TELEPHONE 6 KIT. W tym rozdziale opisano, jak wysłać faks po rozmowie telefonicznej.
Jeżeli wysyłasz faks podczas połączenia przychodzącego, najpierw podnieś słuchawkę, aby odebrać połączenie, a następnie wykonaj poniższe czynności. Aby wykonać połączenie telefoniczne, nie musisz wykonywać kroków 4 i 5.
Strony, które można skanować i wysyłać ręcznie, są ograniczone w następujący sposób:
Gdy oryginał jest umieszczony w podajniku, skanowana jest tylko jedna strona.
Gdy oryginał jest umieszczony na szklanej płycie, możliwe jest wysłanie tylko jednej strony.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Na panelu sterowania naciśnij [Faks] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny]
Wyświetlony zostanie ekran faksu.
3
W karcie [Ustawienia TX/RX] skonfiguruj ustawienia skanowania oryginałów. Ustawienia skanowania oryginału faksu
4
Podnieś słuchawkę.
5
Określ miejsce docelowe w karcie [Podaj odb.], karcie [Wskaż odbiorcę] lub [Ks. adresowa]. Określanie miejsc docelowych
Wprowadź numer faksu używając klawiszy numerycznych lub wybierz zarejestrowane miejsce docelowe, aby wykonać połączenie telefoniczne.
6
Po połączeniu telefonicznym poproś odbiorcę, o przełączenie swojego urządzenia w tryb odbioru faksu.
7
Po usłyszeniu sygnału naciśnij przycisk [Start] i odłóż słuchawkę.
Rozpocznie się skanowanie oryginału.
Aby anulować wysyłanie faksu, naciśnij [Anuluj] [Tak]. Anulowanie wysyłania faksów
Gdy skanowanie oryginału zostanie zakończone, wysłany zostanie faks. Użyj [Monitor stanu], aby wyświetlić status i dziennik. Sprawdzanie statusu i dziennika wysłanych i odebranych faksów
Gdy pojawi się [Rozmiar skanu]
Wybierz rozmiar umieszczonego oryginału.
Miejsca docelowe i ustawienia wysyłania ręcznego nie są pozostawiane w dzienniku zadań TX.
9RXX-068