Wykonywanie kopii zapasowej wysłanych faksów

Możesz skonfigurować ustawienia, aby automatycznie przekazywać i zapisywać wysłany faks do określonego wcześniej miejsca docelowego.
Jako miejsca docelowe przekazywania i zapisywania można określić następujące elementy:
Numer faksu
Adres e-mail (e-mail/I-Fax)
Folder udostępniony na komputerze
Serwer FTP
W przypadku miejsc docelowych innych niż numer faksu, faks jest przekazywany dalej lub zapisywany jako czarno-biały plik PDF.
* Podczas określania miejsca docelowego dla I-faksu urządzenie docelowe musi mieć możliwość przeglądania plików PDF.
W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie wybierz [Ustawienia funkcji], aby skonfigurować ustawienia. [Archiwizuj wysyłany dokument]
Wymagane są uprawnienia administratora.
Wymagane czynności przygotowawcze
W przypadku określenia miejsca docelowego kopii zapasowej innego niż numer faksu, przygotuj faks, który ma zostać wysłany lub zapisany w tym miejscu docelowym.
Określając adres e-mail I-faksu jako miejsce docelowe, skonfiguruj informacje dotyczące serwera e-mail. Konfigurowanie szczegółowych informacji o serwerze e-mail (zdalny interfejs użytkownika)
Zarejestruj miejsce docelowe, które ma zostać określone, w książce adresowej urządzenia. Rejestracja miejsc docelowych (książka adresowa)
1
Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika
2
Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij na [Ustawienia wysyłania] [Ustawienia wysyłania faksu] [Edycja].
Zostanie wyświetlony ekran [Edytuj ustawienia wysyłania faksu].
4
W [Ustawienia zarządzania połączeniami], zaznacz pole wyboru [Archiwizuj wysyłany dokument], a następnie kliknij [Wybierz z książki adresowej].
Zostanie wyświetlony ekran [Wybierz z książki adresowej].
5
Wybierz miejsce docelowe, a następnie kliknij na [OK].
Ponownie wyświetlony zostanie ekran [Edytuj ustawienia wysyłania faksu].
6
Jeśli jest taka konieczność, wpisz dowolny ciąg znaków w [Nazwa pliku].
Jeśli jako miejsce docelowe wybrano numer faksu, ten krok nie jest konieczny. Przejdź do kroku 7.
Jeśli wybrano miejsce docelowe inne niż numer faksu, plik PDF zostanie przesłany lub zapisany z następującą nazwą pliku.
 Numer zarządzania komunikacją
 Data wysłania (w tym przykładzie: „5 kwietnia 2023, 9:12:34 AM”)
 Numer kolejny pliku (jeśli jest to jeden plik, to „001”)
Gdy wprowadzasz ciąg znaków w [Nazwa pliku], podany łańcuch jest dołączany do początku powyższej nazwy pliku.
7
Kliknij [OK].
Ustawienia zostały zastosowane.
8
Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.
Wykonywanie kopii zapasowej odebranych faksów
W powyższym rozdziale opisano ustawienia dotyczące przekazywania i zapisywania wysłanych faksów. Aby utworzyć kopię zapasową odebranych faksów, wymagane są osobne ustawienia. Automatyczne przekazywanie i tworzenie kopii zapasowych odebranych faksów
9RXX-065