Regulacja powtarzalności kolorowego tekstu o barwie bliskiej czerni

Podczas skanowania oryginałów w kolorze możesz wprowadzić poprawki, których priorytetem jest odtworzenie tekstu kolorowego zbliżonego do czarnego (tekst kolorowy) lub sprawienie, by czarny tekst był lepiej widoczny.
Możesz dokonać indywidualnych ustawień skanowania przy użyciu podajnika i płyty szklanej.
* Gdy typ oryginału jest ustawiony na inny niż [Fotografia] dla skanowania lub kopiowania, ta regulacja jest stosowana. Ustawienia skanowania/Dodatkowe funkcje kopiowania
Aby przeprowadzić regulację, użyj panelu sterowania. Nie można przeprowadzić regulacji za pomocą zdalnego interfejsu z komputera.
1
Na panelu sterowania naciśnij [Menu] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny]
2
Naciśnij [Regulacja/konserwacja] [Regulacja jakości obrazu] [Przetwarzanie tekstu czarnego w przypadku koloru].
3
W [Podajnik] lub [Szklana płyta] wykonaj regulację z priorytetem odtwarzania tekstu kolorowego lub czarnego.
Gdy priorytetem jest reprodukcja kolorowego tekstu
Przesuń suwak do [], aby sprawić, że kolorowy tekst będzie bardziej zbliżony do koloru oryginału.
Gdy priorytetem jest widoczność czarnego tekstu
Przesuń suwak do [], aby czarny tekst był lepiej widoczny.
4
Naciśnij [Zastosuj].
9RXX-0E9