Konfigurowanie podstawowych ustawień wysyłania poczty elektronicznej (Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania)

Z komputera, skonfiguruj podstawowe ustawienia serwera e-mail korzystając z narzędzia Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania. Możesz również zarejestrować docelowe adresy e-mail w Ulubionych w książce adresowej.
* Karta Ulubione to lista miejsc docelowych, które można przywoływać za pomocą [] w książce adresowej. Funkcja książki adresowej
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.
Jeśli numer portu SMTP serwera e-mail jest inny niż 25, musisz zmienić ustawienie numeru portu. Zmiana numeru portu
Wymagane czynności przygotowawcze
Podłącz komputer, który jest używany do konfiguracji ustawień, do urządzenia przez sieć.
Przygotuj następujące informacje i trzymaj je pod ręką.
Adres e-mail, który chcesz zarejestrować jako miejsce docelowe
Informacje o ustawieniach serwera e-mail (nazwa serwera SMTP, ustawienia uwierzytelniania, nazwa użytkownika i hasło, które mają być używane do uwierzytelniania)
* Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień, skontaktuj się z operatorem lub administratorem sieci. W zależności od środowiska użytkowania można również odwołać się do informacji ustawionych w oprogramowaniu poczty elektronicznej komputera.
1
W przeglądarce internetowej na komputerze otwórz następujący adres URL.
http://<adres IP tego urządzenia>/sendsupport_login.html
Wyświetlony zostanie ekran [Rozpocznij konfigurację] narzędzia Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania.
Do uruchomienia narzędzia Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania możesz również użyć pobranego pliku. Korzystanie z pobranego narzędzia Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania
Gdy nie wyświetla się ekran [Rozpocznij konfigurację] narzędzia Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania
Gdy wyświetlony zostanie komunikat [Nie można kontynuować procesu konfiguracji ustawień, ponieważ funkcja konfiguracji ustawień w urządzeniu została ograniczona.] i nie jest wyświetlany ekran [Rozpocznij konfigurację], zobacz:
Nie można uzyskać dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika lub Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania
2
Kliknij [Rozpocznij].
Gdy pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie kliknij na [Zaloguj].
3
Kliknij [Ustawienia wysyłania jako e-mail].
Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia wysyłania jako e-mail].
Jeśli pojawi się ekran [Podaj hasło książki adresowej], wprowadź kod PIN, a następnie kliknij na [OK].
4
Dla [Rejestracja] wybierz numer Ulubionych i wprowadź nazwę, która ma być wyświetlana w książce adresowej.
Wcześniej zarejestrowane numery Ulubionych nie są wyświetlane.
5
Dla [Ustawienia wysyłania do miejsca docelowego], wprowadź adres e-mail, który ma zostać zarejestrowany.
6
Dla [Ustawienia serwera SMTP], skonfiguruj informacje dla serwera e-mail.
[Serwer SMTP]
Używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych, wprowadź nazwę serwera SMTP (nazwę hosta lub adres IP), który ma być używany do wysyłania wiadomości e-mail.
Przykładowy wpis: Nazwa hosta
smtp.example.com
[Uwierzytelnianie SMTP]
Jeśli używasz uwierzytelniania SMTP, wybierz [Ustawiony], a następnie, używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych, wprowadź nazwę użytkownika i hasło do uwierzytelniania.
7
Kliknij opcje [Dalej] [Zarejestruj].
8
Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia
Ustawienia zostały zastosowane.
9RXX-057