Rejestrowanie udostępnionego folderu w książce adresowej (Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania)

Aby zarejestrować informacje o udostępnionym folderze w Ulubionych w książce adresowej, z komputera użyj narzędzia Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania.
* Ulubione to lista miejsc docelowych, które można przywoływać za pomocą [] w książce adresowej. Funkcja książki adresowej
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.
Wymagane czynności przygotowawcze
Podłącz komputer, który jest używany do konfiguracji ustawień, do urządzenia przez sieć.
Przygotuj następujące informacje i trzymaj je pod ręką.
Ścieżka do udostępnionego folderu
Nazwa użytkownika i hasło używane do dostępu do udostępnionego folderu (jeżeli jest ustawione ograniczenie dostępu)
1
W przeglądarce internetowej na komputerze otwórz następujący adres URL.
http://<adres IP tego urządzenia>/sendsupport_login.html
Zostanie wyświetlony ekran [Rozpocznij konfigurację] narzędzia Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania.
Do uruchomienia narzędzia Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania możesz również użyć pobranego pliku. Korzystanie z pobranego narzędzia Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania
2
Kliknij [Rozpocznij].
Gdy pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie kliknij na [Zaloguj].
3
Kliknij [Ustawienia zapisz w folderze udostępnionym].
Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia zapisywania w folderze udostępnionym].
Jeśli pojawi się ekran [Podaj hasło książki adresowej], wprowadź kod PIN, a następnie kliknij na [OK].
4
Dla [Rejestracja] wybierz numer Ulubionych i wprowadź nazwę, która ma być wyświetlana w książce adresowej.
Wcześniej zarejestrowane numery Ulubionych nie są wyświetlane.
5
Wprowadź informacje o udostępnionym folderze w [Ustawienia miejsca docelowego].
[Nazwa komputera miejsca docelowego]
Wprowadź nazwę lub adres IP komputera, na którym znajduje się udostępniony folder.
* W przypadku korzystania z serwera DNS, zamiast nazwy komputera lub adresu IP można wprowadzić nazwę hosta lub FQDN.
[Nazwa udostępnionego folderu na komputerze miejsca docelowego]
Podaj ścieżkę do folderu udostępnionego. Jako separatora użyj znaku „\”.
Przykładowy wpis: gdy ścieżka do udostępnionego folderu to C:\users\public\share
users\public\share
Jeśli we wprowadzonej ścieżce nie ma folderu, przy pierwszym zapisie zeskanowanych danych zostanie utworzony folder o wprowadzonej nazwie.
* Jeśli jednak nie ma folderu nadrzędnego lub nie masz uprawnień do zapisu w folderze nadrzędnym pojawia się błąd wysyłania bez utworzenia folderu.
6
W [Stan ustawień udostępnionego folderu] określ, czy włączyć ograniczenie dostępu dla udostępnionego folderu.
Jeśli dla udostępnionego folderu włączona jest opcja ograniczonego dostępu, wybierz [Ustawiony], a następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło używane do dostępu do udostępnionego folderu używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.
7
Kliknij opcje [Dalej] [Zarejestruj].
8
Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia
Ustawienia zostały zastosowane.
9RXX-05C